Vlado Javorský

 Vlado Javorský

Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a šťastia a verím, že budúci rok bude rok nula a začneme žiť podľa našich
predstáv
Mgr. art. Vlado Javorský