Pavol Kall

Pekný predvianočný čas,
prijmite, prosím, odo mňa malé vianočné želanie.

V jase vznešenej betlehemskej hviezdy,
nech sa v každom srdci na lásku i pokoj
brieždi.

Boh zostupuje po schodoch z nebíčka,
v náručí drží ho spanilá Matička.

Tma, chaos a prevrátený poriadok
už nedrží človeka v moci.
Večerná chvíľa nekončí sa zvadou,
lebo sama Láska do sveta vkročí.

Pokojné sviatky prežiarené milosťou, plynúcou od novonarodeného
Spasiteľa, a požehnaný nový rok vám vinšuje

 

Pavol Kall