Slovenský filmový ústav Bratislava

Slovenský filmový ústav Bratislava

Milé kolegyne a milí kolegovia,

dovoľte mi poďakovať sa Vám za spoluprácu v tomto zložitom roku pandémie.

Za priazeň a podporu slovenským filmom, tvorcom, inštitúciám i samotnej kultúre, ktorej je kinematografia a audiovízia pevnou súčasťou.

Bez umenia by spoločnosti chýbalo svetlo, ktoré dáva nádej na prežitie dobrých a najmä tých ťažších časov. 

Želám Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, predovšetkým v zdraví a v úprimnej radosti.

Do nového roka Vám želám veľa pozitívnych správ a udalostí. Aby ste mali pri sebe vždy niekoho, kto Vám bude spoľahlivou oporou ako v zábere z filmu Medená veža Martina Hollého z roku 1970 na PF´21 Slovenského filmového ústavu (na snímke hore).

Ak máte radi tvorbu Martina Hollého, jeho vybrané digitálne reštaurované filmy pripravujeme na január vo virtuálnej kinosále Kina Lumière doma. Verím, že Vám urobia radosť.

Teším sa na spoluprácu s Vami v roku 2021 a hádam nám bude dožičené vidieť sa spolu na mnohých filmových podujatiach.

Srdečne,

Simona Nôtová
tlačová tajomníčka

Slovenský filmový ústav, Bratislava