Vlado Javorský

Vlado Javorský

Vážení priatelia,

dovoľte mi zaželať krásne a ničím nerušené sviatky pokoja a mieru ako v duši, tak i v osobnom živote. Želám veľa zdravia, lásky a nádej v lepší rok, akým bol ten práve odchádzajúci...

Mgr. art. Vlado Javorský