Poľský inštitiút Bratislava

Poľský inštitiút Bratislava

Milí priatelia,
želáme vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Hoci náš plán osláviť 70. výročie Poľského inštitútu v tomto roku nevyšiel podľa predstáv, veríme, že budúci rok bude úspešnejší a prinesiem nám všetkým veľa dôvodov na radosť.
Tešíme sa na ďalšie naše stretnutia s poľskou kultúrou a umením.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021!

---

Poľský inštitút, Nám. SNP 27, Bratislava