Ľudo Majer

 
Vážená redakcia, šťastné a veselé Vianoce a veľa zdaru, šťastia a zdravia v novom roku želá vám i vašim prispievateľom a čitateľom váš priaznivec
Ľudo Majer