Dušan Piršel – Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Vianoce sú nielen čarovným slovom vyvolávajúcim a symbolizujúcim pocit dobra, pokoja, rodinnej spolupatričnosti, spokojnosti a pohody, ale aj vítanou príležitosťou, pripomenúť si to, čo nám odchádzajúci rok priniesol, zaželať si splnenie všetkého, čo si prajeme v roku nastávajúcom .

Keď tak  uvažujem  o význame a zmysle nášho života, nie je snáď najviac naplnený životmi iných? Doprajme si preto úsmev, milé gesto, priateľskosť a láskavosť nielen vo vzácnych vianočných chvíľach, ale pokúsme sa o ne aj vo chvíľach každodenných. Uchováme tak maličký čriepok Vianoc po celý rok.
Do roku 2022 Vám všetkým želám dobré zdravie, úspechy v práci, spokojnosť a šťastie v osobnom živote. Ak nie je v našej moci zaručiť naplnenie všetkých novoročných želaní, určite máme v sebe silu, aby sme boli múdrejší a ľudskejší. Usilujme sa nájsť v sebe to dobré a človečenské, čo určite v každom z nás je. Nech všetko pekné, čo sme v odídenom čase prežili, je pre nás povzbudením.

S pozdravom,

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím