Hana Košková

Vážení a milí!
Celému kolektívu Literárneho týždenníka želám šťastné a radostné Vianoce.
v novom roku menej starostí, optimizmus a zdravie a splnenie všetkých predsavzatí
želá
Hana Košková