Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku

Vážení čitatelia, prispejte k tematickému, obsahovému i grafickému profilovaniu Literárneho týždenníka. Privítame, ak sa zapojíte do nášho prieskumu. Redakcia

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Wordový súbor čitateľský p rieskum o LT

Ak chcete, môžete anketový lístok vyplniť aj vo wordovom súbore a zaslať na adresu e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com pomocou elektronickej pošty, ktorá je dolu, alebo fyzickou poštou s označením ČITATEĽSKÝ PRIESKUM na adresu LITERÁRNY TÝŽDENNÍK, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1. Súbor si môžete stiahnuť tu: Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku.

Elektronická pošta na odoslanie súboru

Ak chcete, môžete vyplnený súbor Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku odoslať pomocou tejto elektronickej pošty.

Zvoľte súbor