Tatranská galéria Poprad

Tatranská galéria Poprad

Vážení priatelia,

na sklonku nevšedného roka 2020 Vám chceme popriať

krásne, pokojné a požehnané vianočné sviatky.

Veríme, že rok 2021 bude pre nás všetkých priaznivejší.

So želaním šťastný a zdravý rok 2021 sa tešíme na Vás

Anna Ondrušeková, riaditeľka TG a kolektív pracovníkov