Nekrológy a spomienky

V rubrike prinášme nekrológy a medailóny osobností slovenskej kultúry, vedy, politiky a ďalších oblastí verejného života, ktoré nás navždy opustili.

Odišli...

Za MARTINOU LUBYOVOU – Šľachetní neumierajú

Keď Báseň plače a roní slzy, zabalená v kabanke a schúlená v kúte, možno jej utrieť líca? Neviem.   Pôvodne som chcel napísať Báseň. No tá nechce zdvihnúť ku mne svoje oči a odhaliť tvár za mrežami vlhkých sĺz. Zomrela MARTINA LUBYOVÁ (* 12. 5. 1967...

Zomrel profesor ANTON GÚTH, lekár, vysokoškolský pedagóg, autor literatúry faktu i aktívny prispievateľ Literárneho týždenníka

V nedeľu 14. mája 2023 zomrel prof. MUDr. ANTON GÚTH, CSc., prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), vysokoškolský pedagóg, autor literatúry faktu aj nemalého množstva odborných kníh a v neposlednom rade i...

* Za MILOŠOM JANOUŠKOM (* 16. 7. 1952 Bratislava – † 12. 2. 2023 Bratislava): Človečina, univerzalita a humor

Jadro tohto textu odznelo 18. 2. 2023 na poslednej rozlúčke s Milošom Janouškom v bratislavskom krematóriu, na  publikovanie v Literárnom týždenníku text autor v detailoch doplnil a upravil.   Bolo nedeľné popoludnie, keď mi prišla sms-ka: dnes...

Navždy nás opustil RUDOLF BELAN, editor, bývalý politik a riaditeľ vydavateľstva Smena, stály prispievateľ do Literárneho týždenníka: Charizmatický človek, ktorý sa zaslúžil o podporu pôvodnej slovenskej literatúry

V  piatok 7. októbra 2022 v  predvečer svojich 85 narodenín nás navždy opustil JUDr. RUDOLF BELAN (* 8. októbra 1937 Trávnica – † 7. októbra 2022 Bratislava), editor, redaktor, publicista, autor historicko-spomienkovej literatúry a  vydavateľ, bývalý politik,...

Zomrel profesor ĽUDOVÍT PETRÁNSKY

Vo veku nedoži­tých 78 rokov zomrel 25. augusta v Brati­slave medzinárodne uznávaný slovenský historik a teoretik výtvarných umení, vy­sokoškolský pedagóg ĽUDOVÍT PETRÁN­SKY, bývalý rektor Vysokej školy výtvar­ných umení (VŠVU) v Bratislave a dekan Fakulty architektúry...

Zomrel jeden zo zakladateľov slovenskej štátnosti: Za MILANOM FTÁČNIKOM (* 30. 10. 1956 – 14. 5. 2021)

Bývalý politik, posla­nec Slovenskej národ­nej rady (SNR) a Národnej ra­dy Slovenskej republi­ky (NR SR), bývalý mi­nister školstva a pri­mátor Bratislavy, vy­sokoškolský učiteľ MI­LAN FTÁČNIK zomrel 14. mája 2021 vo veku 64 rokov. Pamiatku zosnu­lého si pripomenuli aj poslanci...

Pocta profesorovi JÁNOVI PAULINYMU: Odišiel výnimočný vzdelanec s veľkým srdcom

Nebolo to dávno, čo som si pripravovala krát­ky príhovor pri príležitosti odovzdania pamätnej publikácie nášmu pánovi profesorovi JÁNOVI PAULINYMU (na snímke). Zvyčajne sa to robie­va priokrúhlom jubileu, ale okolnosti skompli­kovali situáciu, a tak zborník Arabic and...

Opustila nás MARTA KRÁLIKOVÁ-LABAJOVÁ (*15. 11. 1936 – † 20. 2. 2021), dlhoročná pracovníčka Slovenskej televízie a bývalá šéfredaktorka detskej redakcie, dramaturgička, autorka Filmárika a Filmušky

MARTA KRÁLIKOVÁ-LABAJO­VÁ (* 15. 11. 1936 – † 20. 2. 2021), bývalá šéfre­daktorka detskej redakcie Slovenskej televízie a dramaturgička Bibiany – Medzinárodného do­mu umenia pre deti a mládež, celý svoj život za­svätila...

Zomrel významný slovenský klasický filológ DANIEL ŠKOVIERA (* 30. 11. 1946 – † 24. 2. 2020)

Významný slovenský klasický filológ a neolati­nista prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., prof. eme­ritus, vedecký pracovník a prekladateľ, zomrel 24. 2. 2021 na ochorenie COVID-19. Narodil sa30. 11. 1946 v Mikulášovej (okr. Bardejov) v ro­dine gréckokatolíckeho farára. Študoval...

Za profesorom DAMIÁNOM KOVÁČOM (* 3. 8. 1929 – † 2. 2. 2021): Odišla osobnosť slovenskej psychológie

Čas je neúprosný, zakladatelia odchá­dzajú... V týchto po­nurých časoch nás za­skočila smutná sprá­va: 2. februára vo ve­ku 91 rokov odišiel na večný odpočinok prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., jedna zo zakladateľských osobností psychológie ako modernej vedy na Slovensku,...

1 | 2 | 3 >>

Odišli... 2016

Rozlúčka s Jurajom Slezáčkom

Posledná rozlúčka so známym hercom, pedagógom a dlhoročným šéfom činohry SND, ktorý zomrel v čase divadelných prázdnin 5. augusta v Piešťanoch, bola na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava 11. augusta. Juraj...

Opustila nás OĽGA PAVÚKOVÁ – neúnavná popularizátorka života, diela a odkazu Ľudovíta Štúra

Na fotografii Oľga Pavúková, riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, približuje život Ľudovíta Štúra na pietnej spomienke k jeho úmrtiu 12. 1. 2006 v Modre, ktorou vyvrcholil Rok Ľudovíta Štúra...

Zomrel Vladimír Oleríny, prekladateľ, literárny historik, člen SSS

V piatok 29. apríla v ranných hodinách v Bratislave zomrel vo veku nedožitých 95 rokov Vladimír Oleríny (* 15. júl 1921, Banská Bystrica), prekladateľ, literárny historik, člen Spolku slovenských...

Zomrel filmový publicista Štefan Vraštiak, ktorý celý svoj život zasvätil filmu (6. 4. 2016)

V pondelok 4. apríla 2016 vo veku nedožitých 74 rokov zomrel filmový publicista, historik a organizátor Štefan Vraštiak, neúnavný propagátor kinematografie na Slovensku. Niekdajší riaditeľ...

Vo veku 69 rokov zomrel novinár, diplomat a prekladateľ Peter Kerlik

V utorok 1. marca v Bratislave zomrel vo veku 69 rokov Peter Kerlik, novinár, redaktor, kultúrny a politický pracovník, diplomat a prekladateľ. Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. marca 2016 o 13.15...

Zomrel Umberto Eco, autor svetoznámeho románu Meno ruže

Vo veku 84 rokov zomrel v piatok 19. 2. 2016 Umberto Eco, taliansky spisovateľ, filozof, teoretik umenia, semiológ, estetik, medievista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov postmoderny 60. rokov...

Opustil nás Leopold Haverl (6. 2.)

Odišiel iba jedenásť dní pred svojou osemdesiatkou (* 16. 2. 1936 Bratislava). Patril medzi jedinečných hercov SND. Od roku 1968 vytvoril veľa charakterovo nezabudnuteľných hereckých kreácií. Leopold Haverl po...

Zomrel Vladimír Dubecký, na ktorého dramaturgii vyrástli generácie filmových a televíznych tvorcov (22. 1. 2016)

Vo štvrtok 21. januára 2016 vo veku nedožitých 87 rokov zomrel Vladimír Dubecký, dlhoročný pracovník Slovenskej televízie a milovník filmov, na ktorého dramaturgii vyrástli celé generácie filmových a...

Zomrel Anton Srholec

Vo štvrtok 7. januára 2016 zomrel v Bratislave po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 86 rokov rímskokatolícky kňaz, salezián, filantrop, bojovník proti neslobode, odporca komunistického režimu, zakladateľ centra...

Odišli... 2015

24. 10. 2015 zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec

V sobotu 24. októbra  2015 vo veku 91 rokov zomrel Ján Chryzostom kardinál Korec (* 22. 1. 1924 v Bošanoch), emeritný nitriansky biskup,...

Zomrel vynikajúci publicista Roman Kaliský, člen SSS a bývalý redaktor Literárneho týždenníka

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 8. novembra 2015 zomrel významný slovenský novinár, reportér a publicista, bard slovenskej reportáže...