Nekrológy a spomienky

V rubrike prinášme nekrológy a medailóny osobností slovenskej kultúry, vedy, politiky a ďalších oblastí verejného života, ktoré nás navždy opustili.

Odišli...

Navždy nás opustil RUDOLF BELAN, editor, bývalý politik a riaditeľ vydavateľstva Smena, stály prispievateľ do Literárneho týždenníka: Charizmatický človek, ktorý sa zaslúžil o podporu pôvodnej slovenskej literatúry

V  piatok 7. októbra 2022 v  predvečer svojich 85 narodenín nás navždy opustil JUDr. RUDOLF BELAN (* 8. októbra 1937 Trávnica – † 7. októbra 2022 Bratislava), editor, redaktor, publicista, autor historicko-spomienkovej literatúry a  vydavateľ, bývalý politik,...

Zomrel profesor ĽUDOVÍT PETRÁNSKY

Vo veku nedoži­tých 78 rokov zomrel 25. augusta v Brati­slave medzinárodne uznávaný slovenský historik a teoretik výtvarných umení, vy­sokoškolský pedagóg ĽUDOVÍT PETRÁN­SKY, bývalý rektor Vysokej školy výtvar­ných umení (VŠVU) v Bratislave a dekan Fakulty architektúry...

Zomrel jeden zo zakladateľov slovenskej štátnosti: Za MILANOM FTÁČNIKOM (* 30. 10. 1956 – 14. 5. 2021)

Bývalý politik, posla­nec Slovenskej národ­nej rady (SNR) a Národnej ra­dy Slovenskej republi­ky (NR SR), bývalý mi­nister školstva a pri­mátor Bratislavy, vy­sokoškolský učiteľ MI­LAN FTÁČNIK zomrel 14. mája 2021 vo veku 64 rokov. Pamiatku zosnu­lého si pripomenuli aj poslanci...

Pocta profesorovi JÁNOVI PAULINYMU: Odišiel výnimočný vzdelanec s veľkým srdcom

Nebolo to dávno, čo som si pripravovala krát­ky príhovor pri príležitosti odovzdania pamätnej publikácie nášmu pánovi profesorovi JÁNOVI PAULINYMU (na snímke). Zvyčajne sa to robie­va priokrúhlom jubileu, ale okolnosti skompli­kovali situáciu, a tak zborník Arabic and...

Opustila nás MARTA KRÁLIKOVÁ-LABAJOVÁ (*15. 11. 1936 – † 20. 2. 2021), dlhoročná pracovníčka Slovenskej televízie a bývalá šéfredaktorka detskej redakcie, dramaturgička, autorka Filmárika a Filmušky

MARTA KRÁLIKOVÁ-LABAJO­VÁ (* 15. 11. 1936 – † 20. 2. 2021), bývalá šéfre­daktorka detskej redakcie Slovenskej televízie a dramaturgička Bibiany – Medzinárodného do­mu umenia pre deti a mládež, celý svoj život za­svätila...

Zomrel významný slovenský klasický filológ DANIEL ŠKOVIERA (* 30. 11. 1946 – † 24. 2. 2020)

Významný slovenský klasický filológ a neolati­nista prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., prof. eme­ritus, vedecký pracovník a prekladateľ, zomrel 24. 2. 2021 na ochorenie COVID-19. Narodil sa30. 11. 1946 v Mikulášovej (okr. Bardejov) v ro­dine gréckokatolíckeho farára. Študoval...

Za profesorom DAMIÁNOM KOVÁČOM (* 3. 8. 1929 – † 2. 2. 2021): Odišla osobnosť slovenskej psychológie

Čas je neúprosný, zakladatelia odchá­dzajú... V týchto po­nurých časoch nás za­skočila smutná sprá­va: 2. februára vo ve­ku 91 rokov odišiel na večný odpočinok prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., jedna zo zakladateľských osobností psychológie ako modernej vedy na Slovensku,...

Zomrel kameraman VLADIMÍR JEŠINA

Na snímke Vladimír Ješina. Zdroj: archív FDB   V piatok 13. novembra zomrel v Prahe vo veku 93 rokov významný slovenský kameraman českého pôvodu Vladimír Ješina (* 16. 5. 1927 v obci Čepí neďaleko Pardubíc). Po absolvovaní pražskej Filmovej Akadémie múzických umení v roku...

Za profesorom MICHALOM VALENTOM: Radosť až do konca

Sú ľudia, ktorí v sebe nosia tichú radosť po cely život. Je to vzácny dar. Ak je takou radosťou naplnený život lekára, tak je to dar boží. Týmto božím darom bol obdarený aj vzácny človek, lekár, ktorý 24. októbra tohto roku prekročil prah večnosti. Profesor MUDr. Michal Valent,...

Zomrel ONDREJ HEREC: Zakladateľ slovenskej teórie modernej fantastiky

Na snímke: Ondrej Herec. Zdroj foto: Wikipédia   Vo veku 76 rokov zomrel 22. 10. t. r. v Bratislave Ondrej Herec, zakladateľ slovenskej teórie modernej fantastiky. Cez svoju vášeň pre sci-fi literatúru sa prepracoval na medzinárodne uznávaného odborníka v tejto oblasti,...

1 | 2 | 3 >>

Odišli... 2016

Rozlúčka s Jurajom Slezáčkom

Posledná rozlúčka so známym hercom, pedagógom a dlhoročným šéfom činohry SND, ktorý zomrel v čase divadelných prázdnin 5. augusta v Piešťanoch, bola na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava 11. augusta. Juraj...

Opustila nás OĽGA PAVÚKOVÁ – neúnavná popularizátorka života, diela a odkazu Ľudovíta Štúra

Na fotografii Oľga Pavúková, riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, približuje život Ľudovíta Štúra na pietnej spomienke k jeho úmrtiu 12. 1. 2006 v Modre, ktorou vyvrcholil Rok Ľudovíta Štúra...

Zomrel Vladimír Oleríny, prekladateľ, literárny historik, člen SSS

V piatok 29. apríla v ranných hodinách v Bratislave zomrel vo veku nedožitých 95 rokov Vladimír Oleríny (* 15. júl 1921, Banská Bystrica), prekladateľ, literárny historik, člen Spolku slovenských...

Zomrel filmový publicista Štefan Vraštiak, ktorý celý svoj život zasvätil filmu (6. 4. 2016)

V pondelok 4. apríla 2016 vo veku nedožitých 74 rokov zomrel filmový publicista, historik a organizátor Štefan Vraštiak, neúnavný propagátor kinematografie na Slovensku. Niekdajší riaditeľ...

Vo veku 69 rokov zomrel novinár, diplomat a prekladateľ Peter Kerlik

V utorok 1. marca v Bratislave zomrel vo veku 69 rokov Peter Kerlik, novinár, redaktor, kultúrny a politický pracovník, diplomat a prekladateľ. Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. marca 2016 o 13.15...

Zomrel Umberto Eco, autor svetoznámeho románu Meno ruže

Vo veku 84 rokov zomrel v piatok 19. 2. 2016 Umberto Eco, taliansky spisovateľ, filozof, teoretik umenia, semiológ, estetik, medievista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov postmoderny 60. rokov...

Opustil nás Leopold Haverl (6. 2.)

Odišiel iba jedenásť dní pred svojou osemdesiatkou (* 16. 2. 1936 Bratislava). Patril medzi jedinečných hercov SND. Od roku 1968 vytvoril veľa charakterovo nezabudnuteľných hereckých kreácií. Leopold Haverl po...

Zomrel Vladimír Dubecký, na ktorého dramaturgii vyrástli generácie filmových a televíznych tvorcov (22. 1. 2016)

Vo štvrtok 21. januára 2016 vo veku nedožitých 87 rokov zomrel Vladimír Dubecký, dlhoročný pracovník Slovenskej televízie a milovník filmov, na ktorého dramaturgii vyrástli celé generácie filmových a...

Zomrel Anton Srholec

Vo štvrtok 7. januára 2016 zomrel v Bratislave po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 86 rokov rímskokatolícky kňaz, salezián, filantrop, bojovník proti neslobode, odporca komunistického režimu, zakladateľ centra...

Odišli... 2015

24. 10. 2015 zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec

V sobotu 24. októbra  2015 vo veku 91 rokov zomrel Ján Chryzostom kardinál Korec (* 22. 1. 1924 v Bošanoch), emeritný nitriansky biskup,...

Zomrel vynikajúci publicista Roman Kaliský, člen SSS a bývalý redaktor Literárneho týždenníka

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 8. novembra 2015 zomrel významný slovenský novinár, reportér a publicista, bard slovenskej reportáže...