Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Slovenskej republiky

Podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch č. 41/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov sú:

Štátne sviatky

1. január Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
29. august Výročie Slovenského národného povstania
1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. november Deň boja za slobodu a demokraciu

Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja.

Ďalšími dňami pracovného pokoja okrem nedieľ sú uvedené sviatky:

Dni pracovného pokoja

6. január Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
(pohyblivý kresťanský sviatok) Veľký piatok
(pohyblivý kresťanský sviatok) Veľkonočný pondelok
1. máj Sviatok práce
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom
15. september Sedembolestná Panna Mária
1. november Sviatok Všetkých svätých
24. december Štedrý deň
25. december Prvý sviatok vianočný
26. december Druhý sviatok vianočný

Pamätné dni

25. marec Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl Deň nespravodlivo stíhaných
1. máj Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
4. máj Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún Výročie Memoranda národa slovenského
5. júl Deň zahraničných Slovákov
17. júl Výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
4. august Deň Matice Slovenskej
10. august Deň obetí banských nešťastí
9. september Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie
27. október Deň černovskej tragédie
28. október Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
29. október Deň narodenia Ľudovíta Štúra
30. október Výročie Deklarácie slovenského národa
31. október Deň reformácie
30. december Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu

 

(Pamätné dni, ak nepripadajú na sobotu alebo nedeľu, sú pracovnými dňami.)

 

Zdroj:

41/1993 Z. z. – Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. In: Zákony pre ľudí [online]. [Citované]. Dostupné na interente: <TU>.