Pripomíname si 25. výročie vzniku

samostatnej Slovenskej republiky


Výročia udalostí 2018

Slovenský kultúrnohistorický kalendár – výročia udalostí v JANUÁRI 2018

VZNIK SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1. 1. 1993) – 25. VÝROČIE * 1. 1. 1993 o 00.00 hodine vznikla samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Vznik Slovenskej republiky privítali na námestiach slovenských miest a obcí státisíce občanov. Na Námestí SNP...

V rubrike prinášme kalendárium výročí historických udalostí slovenskej kultúry, vedy, politiky a ďalších oblastí verejného života. Zdroje spracovaných materiálov uvádzame pod kalendáriom.