Vo veku 69 rokov zomrel novinár, diplomat a prekladateľ Peter Kerlik

Vo veku 69 rokov zomrel novinár, diplomat a prekladateľ Peter Kerlik

V utorok 1. marca v Bratislave zomrel vo veku 69 rokov Peter Kerlik, novinár, redaktor, kultúrny a politický pracovník, diplomat a prekladateľ. Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. marca 2016 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

Peter Kerlik sa narodil 4. júla 1946 v Stanči neďaleko Trebišova. V roku 1972 absolvoval odbor knihovníctvo a svetová literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Najskôr pracoval ako knihovník v Lyceálnej knižnici SAV. Bol redaktorom Revue svetovej literatúry (1975 – 1980 a 1983 –1989). Pôsobil ako lektor slovenského a českého jazyka na univerzite v Jyväskylä vo Fínsku (1980 – 1983). Spolupracoval ako redaktor so Štúdiom L+S (1989). Zastával na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky post poradcu ministra (1989 – 1990). Bol veľvyslancom ČSFR vo Fínsku  (1990 – 1992). Po návrate pôsobil ako asistent riaditeľa Divadla Astorka a redaktor časopisu Mosty.

 

Na fotografii Peter Kerlik (vľavo), vedľa prozaik a bývalý diplomat Anton Hykisch,

vpravo básnik a literárny kritik Ireney Baláž (2015). Foto © Vlado Kolesár

 

Pracoval ako tlačový a politický asistent veľvyslanectva Veľkej Británie v Bratislave (1995 – 2002) a ako generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a štátny radca Odboru strategických činností Ministerstva kultúry SR (2002 – 2003). Od roku 2003 bol aktívny ako novinár, prekladateľ, tlmočník a príležitostne aj ako herec.
Peter Kerlik sa vo svojej prekladateľskej tvorbe zameriaval najmä na prózu a drámu severských literatúr, prekladal fínsku, fínsko-švédsku, nórsku, dánsku, švédsku a anglofónnu literatúru. Prekladať začal už počas štúdií a jeho jazykové nadanie a práca so slovom sa mu stala povolaním aj koníčkom. Začal prekladmi významných predstaviteľov modernej severskej klasiky (S. Undsetová, K. Holter, A. Sandemose). Venoval sa aj prekladom kníh pre deti a mládež. Preložil viaceré svetové bestsellery. Jeho prekladateľské aktivity v poslednom období zahŕňali aj diela encyklopedického a životopisného charakteru, napr. Staroveké civilizácie. Veľkú pozornosť venoval dráme, v poslednom desaťročí sa vyprofiloval ako prekladateľ dramatika B. Ahlforsa. Z jeho tvorby preložil rad divácky príťažlivých hier: Divadelná komédia, Ale, ale, pani plukovníková, Iluzionisti a Posledná cigara, ktoré sa hrali takmer vo všetkých divadlách na Slovensku.

Ako redaktor Revue svetovej literatúry Peter Kerlik takmer 15 rokov spoluvytváral smerovanie časopisu, a teda sprostredkovane aj smerovanie prekladateľskej tvorby na Slovensku. S touto činnosťou sa viaže jeho bibliografická aktivita, keďže postupne zostavoval bibliografie časopisu za každý ročník. V obsiahlej Bibliografii Revue svetovej literatúry 1965 – 2004 prezentuje súpis vyše 8 000 bibliografických záznamov prekladov, ktoré poskytujú nenahraditeľný zdroj informácií pre výskum dejín a recepcie umeleckého prekladu na Slovensku. Bibliografiu ročníka 2015 odovzdal len prednedávnom.
V roku 2012 Petrovi Kerlikovi udelili vysoké štátne vyznamenanie Rytier 1. triedy Rádu fínskej bielej ruže.

 

Na fotografii Peter Kerlik (vpravo) s účinkujúcim z jedného

špecifického filmu mladého režiséra Andreja Kolenčíka

v bistre Vanesa v Bratislave (2016). Foto © Vlado Kolesár

 

TASR dnes informovala predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry Oľga Ruppeldtová.

(Zdroj: TASR, Bratislava 3. 3. 2016, 14:46. In: Teraz magazín [online]. Dostupné na internete <TU>.)