Smútočné oznámenia

Zomrel Peter Telúch [* 25. 3. 1943 Dolný Kubín – † 1. 7. 2020], člen SSS

Zomrel básnik PETER TELÚCH, člen SSS – Posledná rozlúčka so zosnulým bola v stredu 8. júla 2020 o 10,00 hod. na cintoríne Vrakuňa v Bratislave Medailón člena SSS: Peter Telúch [* 25. 3. 1943 Dolný Kubín – † 1. 7. 2020]

Navždy nás opustila pani Ing. Sidónia Boboková, pracovníčka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 25. decembra t. r. vo veku nedožitých 80 rokov navždy opustila  pani Ing. Sidónia Boboková, rod. Molleková, pracovníčka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Odišiel do večnosti dobrý človek, svedomitá pracovníčka i priateľská duša...

Margita Ferková († 18. 12. 2017)

Dňa 18. decembra 2017 zomrela vo veku  86 rokov dlhoročná výtvarná redaktorka časopisov Mladá tvorba a Expres, Margita Ferková Zapísala sa do histórie slovenskej kultúry aj ako manželka spisovateľa JUDr. Milana Ferka. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 21. 12.  2017 o 14.00 v obradnej...

Zomrel RNDr. IVAN PIŠÚT, DrSc. – slovenský botanik európskeho významu

Vo veku 82 rokov podľahol 14. decembra ťažkej chorobe priamy potomok predstaviteľa štúrovskej generácie Michala Miloslava Hodžu, botanik a zakladateľ slovenskej lichenológie RNDr. IVAN  PIŠÚT, DrSc. (*13. 3. 1935). Informoval o tom Viliam Hornáček, predseda Výborov združení slovenskej...

V rubrike prinášme oznámenia
o úmrtí a posledných rozlúčkach
s osobnosťami slovenského
kultúrneho, literárneho, vedeckého
života či z iných oblastí verejného
pôsobenia, ktoré nás navždy opustili.
Oznamy uverejňujeme na základe
informácií, ktoré nám poskytli
rodinní príslučníci, kolegovia
alebo ktoré boli publikované
vo verejných médiách.