Opustila nás OĽGA PAVÚKOVÁ – neúnavná popularizátorka života, diela a odkazu Ľudovíta Štúra

Opustila nás OĽGA PAVÚKOVÁ – neúnavná popularizátorka života, diela a odkazu Ľudovíta Štúra

Na fotografii Oľga Pavúková, riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, približuje život Ľudovíta Štúra na pietnej spomienke k jeho úmrtiu 12. 1. 2006 v Modre, ktorou vyvrcholil Rok Ľudovíta Štúra 2005/2006.

 

Prečítajte si medailón: Oľga Pavúková (* 29. 7. 1944 Trenčín – 26. 4. 2016 Modra, pochovaná v Trenčíne)

 

V utorok 26. apríla 2016 zomrela v Modre vo veku 72 rokov po dlhej ťažkej chorobe PhDr. Oľga Pavúková (* 29. 7. 1944 Trenčín), významná slovenská muzeologička, literárna historička, kultúrno-osvetová pracovníčka, niekdajšia dlhoročná riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, bývalá politička, v rokoch 1990 až 1992 poslankyňa Snemovne národov Federálneho zhromaždenia za Slovenskú národnú stranu, pôvodným povolaním pedagogička. Dôstojná pietna rozlúčka sa uskutočnila 29. apríla v rímskokatolíckom Kostole sv. Štefana kráľa v Modre. So smútočnými príhovormi približujúcimi život a dielo Oľgy Pavúkovej vystúpili primátor mesta Modra Juraj Petrakovič, terajšia riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Viera Jančovičová, riaditeľ Múzea Červený kameň Jaroslav Hájiček, spisovateľka a publicistka Veronika Šikulová a starostka Uhrovca, rodnej obce Ľudovíta Štúra, Zuzana Máčeková. Pochovali ju v jej rodisku v Trenčíne.

Oľga Pavúková sa vo svojej politickej kariére jednoznačne postavila za vznik samostatnej Slovenskej republiky, posilňovanie našej národnej identity a akceptáciu SR v medzinárodnom meradle. Za jej pôsobenia vo funkcii riaditeľky Múzea Ľudovíta Štúra v Modre sa výrazne pričinila o rozšírenie zbierok, zabezpečenie a ukončenie komplexnej rekonštrukcie múzea a zriadenie novej štúrovskej expozície i expozície Dejiny Modry, vybudovanie a vyhlásenie pamätníkov na bratov Karola a Ľudovíta Štúra v Modre za národné kultúrne pamiatky. Múzeum sa tak najmä jej zásluhou stalo významnou celoslovenskou inštitúciou, ktorá disponuje najväčšou ikonografickou zbierkou o osobnosti Ľudovíta Štúra. Cieľavedome najmä medzi mládežou propagovala nezastupiteľné miesto a úlohu štúrovcov a osobitne Ľudovíta Štúra v našom národnom živote a v slovenskej histórii.

Oľga Pavúková, riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre,
a Jaroslav Hájiček, riaditeľ Múzea Červený kameň

 

Bola autorkou viacerých vedecko-popularizačných publikácií, scenárov a katalógov výstav najmä o živote a diele Ľudovíta Štúra, jeho brata Karola Štúra, o Modre ako mieste pôsobenia a úmrtia Ľ. Štúra, i o ďalších významných slovenských národných činiteľoch.

Pamiatku zosnulej si uctilo aj Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov na svojom ostatnom zasadnutí 28. apríla.

Česť jej pamiatke!

Redakcia

 

Foto: František Mach

 

Za poskytnutie podkladov na spracovanie medailónu Oľgy P avúkovej ďakujeme riaditeľke Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Viere Jančovičovej.