Rozlúčka s Jurajom Slezáčkom

Rozlúčka s Jurajom Slezáčkom

Posledná rozlúčka so známym hercom, pedagógom a dlhoročným šéfom činohry SND, ktorý zomrel v čase divadelných prázdnin 5. augusta v Piešťanoch, bola na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava 11. augusta.

Juraj Slezáček odohral na javisku tohto divadla v priebehu štyroch desaťročí väčšiu časť z viac ako stovky divadelných postáv. Hoci toto divadlo už nepatrí Slovenskému národnému divadlu, jeho terajším zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava,  bratislavské Mestské divadlo splnilo dávnejšie vyslovenú Slezáčkovu vôľu, aby sa so svojimi kolegami a divákmi mohol rozlúčiť práve z javiska tohto divadla. Na tomto javisku od bezprostredného ukončenia VŠMU (1964) vytvoril veľa zaujímavo a invenčne tvarovaných postáv, a to v celej šírke žánrového rozpätia, teda od komédií, tragikomédií, drám až po tragédie. V jeho kariére boli významné dve obdobia, keď stál na čele činohry SND – a to sedem rokov v minulom  režime a šesť rokov (1996 – 2002) po zmene režimu. So súhlasom súboru ho touto funkciou poverili napriek tomu, že v minulom režime bol v divadle  predsedom straníckej organizácie.

Pri poslednej rozlúčke sa mu prihovorilo viacero kolegov – vrstovníkov i šéfov. Z ich prejavov pamätáme si nadovšetko úprimné a nepredstierané ocenenie jeho ľudských vlastností, hereckého umenia, ale aj manažérskych schopností. Kolegovia a diváci mali Juraja Slezáčka radi ako človeka i ako spoľahlivého herca – a to nielen v divadle, ale aj vo filme, rozhlase a televízii. Na poslednej rozlúčke si ho pripomínali aj ako veľkorysého šéfa činohry SND a uznávaného pedagóga.

(mpo)

(Zdroj: Literárny týždenník 27 – 28/2016, s. 2)

Foto: archív SND