Zomrel profesor ANTON GÚTH, lekár, vysokoškolský pedagóg, autor literatúry faktu i aktívny prispievateľ Literárneho týždenníka

Zomrel profesor ANTON GÚTH, lekár, vysokoškolský pedagóg, autor literatúry faktu i aktívny prispievateľ Literárneho týždenníka

V nedeľu 14. mája 2023 zomrel prof. MUDr. ANTON GÚTH, CSc., prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), vysokoškolský pedagóg, autor literatúry faktu aj nemalého množstva odborných kníh a v neposlednom rade i aktívny prispievateľ Literárneho týždenníka.

Narodil sa 11. júna 1951 v Malých Levároch na Záhorí. Absolvoval štúdium medecíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK). Do práce nastúpil na Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NsP akademika L. Dérera na Limbovej, kde pracoval až doteraz – od roku 1989 ako primár a od roku 1990 ako prednosta. S pedagogickou činnosťou začal v roku 1976 na Strednej zdravotníckej škole odbor rehabilitačný pracovník. Prednášal aj pre medikov na LF UK, na Slovenskej zdravotníckej univerzite, pre logopédov na Pedagogickej fakulte UK a pre ošetrovateľov na Vysokej škole sv. Alžbety. Zúčastňoval sa na vybudovaní vysokoškolského odboru fyzioterapie vo Weißenfelse v Nemecku. Možno povedať, že väčšina lekárov aktívne pracujúcich v súčasnosti v odbore FBLR na Slovensku sú jeho žiaci. Je autorom vyše 120 odborných článkov, 30 odborných kníh, 4 historických kníh a absolvoval desiatky vystúpení v televízii a rozhlase. Zúčastňoval sa na budovaní piatich rehabilitačných pracovísk. Bol čestným predsedom Urbárneho a zbytkárského spolku a richtárom Spolku Záhorákov.

Popri svojej profesii sa venoval štúdiu histórie Slovanov a Slovákov, osobitne otázkam Veľkej Moravy a najmä archeologickému nálezisku v Bojnej. Spomenieme iba niektoré z jeho kníh mimo profesijného odboru: Levárky (monografia o Malých Levároch spolu s HELENOU GÚTHOVOU; Liečreh Bratislava 1997), Levárčansko-slovenský slovník na čítanie (s kolektívom; Liečreh Bratislava 1997), za ktorý získal v roku 1998 1. cenu v celoštátnej súťaži Slovenská kronika v kategórii nárečové slovníky. Autorsky sa podieľal na knihách Trávnica (Liečreh Bratislava 1995) a Vráble (Liečreh Bratislava 2001). Spolu s Pavlom Dinkom, Jurajom Čelkom, Jánom Rapákom a Jankou Zálešákovou sa autorsky podpísal pod popularizačnú knihu o otužilectve s názvom Voda a chlad: prevencia – liečba – rehabilitácia. Práve pred rokom vyšla jeho románová prvotina Keď je nedeľa, musíme mať vianočku, akási rodinná sága o živote v rodnej obci a o živote Záhorákov vôbec. Kniha patrí medzi to najlepšie, čo kedy vyšlo o Záhorí v záhoráckom nárečí, v tomto prípade v levárčanskom (malolevárskom) nárečí. Svedčí to o vrúcnom Gúthovom príklone k rodným Malým Levárom, k lokálnej a regionálnej histórii, k bohatstvu a hodnotám, ktoré nám zanechali naši predkovia.

Anton Gúth, hľadač a objavovateľ vlastných koreňov, svojou knihou výrazne obohatil tvorivý kapitál rodnej obce a jej obyvateľov, historicky skultivoval miesto, odkiaľ pochádzajú, miesto, z ktorého štartujeme do sveta a s ktorým zostávame špecifickým spôsobom trvalo spojení, životne i vnútorne spätí, teda aj oplodňovaní. Zároveň poukázal na mnohé dôležité sociálne, civilizačné, kultúrno-politické aspekty, odhalil svedectvá zachované v individuálnej kolektívnej pamäti (Malo)Levárčanov a oživil tak širšiu kultúrnu pamäť, ktorá nadobúda dôležitosť aj v hľadaní a umocňovaní podstaty a koloritu života na celom Záhorí.

V Antonovi Gúthovi stráca naša spoločnosť skvelého lekára, vysoko humánne založeného odborníka, a Záhorie zase človeka, ktorý k rodnému kraju priľnul celým svojím srdcom.

Tonko, priateľ môj, odpočívaj v pokoji v zemi, ktorú si tak miloval.

Česť tvojej svetlej pamiatke!

PAVOL DINKA

 

Redakcia Literárneho týždenníka vyslovuje celej pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť.