Literárne múzeá, rodné domy a pamätné izby slovenských spisovateľov, umelcov, vedcov a ďalších osobností

Dom Milana Rúfusa v Závažnej Porube

ADRESA: Dom Milana Rúfusa, ul. Hlavná 133, 032 02 Závažná Poruba   * Dom, v ktorom básnik Milan Rúfus a jeho sestra Oľga, známa režisérka, vyrastali, získala obec Závažná Poruba do svojho vlastníctva po smrti matky Zuzany Rúfusovej. Obec spolu so Žilinským samosprávnym krajom a Liptovským...

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Oravskej Polhore

ADRESA: Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej žen, 029 47 Slaná voda, Oravská Polhora   * Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy je súčasťou Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Literárnu expozíciu inštalovanú v budove hájovne pod Babou horou sprístupnili v októbri...

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

ADRESA: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 90 Banská Bystrica   * Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici zriadil Okresný národný výbor v Banskej Bystrici dňa 1. marca 1969 s perspektívnym umiestnením múzea v budove, v ktorej žil, pracoval a zomrel Ján Botto,...

Literárne a vlastivedné múzeum Svätý Jur – Literárna expozícia Petra Jilemnického

ADRESA: Literárna expozícia Petra Jilemnického, Letohradská ul. 16, 900 21 Svätý Jur ADRESA Literárne a vlastivedné múzea Svätý Jur, Prostredná ul. 29, 900 21 Svätý Jur Vlastivedné a literárne múzeum vzniklo v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického, pričom pre verejnosť bolo otvorené v máji roku...

Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch

ADRESA: Literárne múzeum A. S. Puškina, Kaštieľ Brodzany, 958 42 Brodzany * Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch je pracoviskom Slovenskej národnej knižnice v Martine. Expozícia je umiestnená v Kaštieli Brodzany a je súčasťnou Slovenského národného literárneho múzea v...

Literárne múzeum Pavla Horova Bánovce nad Ondavou – Zemplínske múzeum

ADRESA: Literárne múzeum Pavla Horova Bánovce nad Ondavou, 072 04 Bánovce nad Ondavou   * Literárne múzeum Pavla Horova  je vysunutou expozíciou Zemplínskeho múzea Michalovce. Expozíciu sprístupnili v roku 1987 a je umiestnená v budove bývalej základnej školy. Dokumentuje osobnosť...

Literárne múzeum Pavla Országa Hviezdoslava – Literárna expozícia P. O. H.

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava je súčasťou Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava, ktoré bolo sprístupnené v deň 33. výročia Hviezdoslavovho pohrebu, 13. novembra 1954. Múzeum je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. Sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice na Hviezdoslavovom...

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martine

ADRESA: Literárne múzeum SNK v Martine, M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin   * Na múzejné aktivity Matice slovenskej vo vzťahu k umeleckej literatúre a literárnemu životu na Slovensku nadviazal v roku 1967 Pamätník slovenskej literatúry, neskôr Literárno-múzejné oddelenie, potom opäť Pamätník...

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine

ADRESA: Mestské múzeum Andreja Sládkoviča, Sládkovičova 20, 963 01 Krupina Múzeum otvorili 29. 11. 1968 ako Mestské múzeum Andreja Sládkoviča. V ďalších rokoch sa rozširovali priestory múzea a v roku 1970 bola reinštalovali pamätnú izbu Andreja Sládkoviča. Od 1. januára 1978 bolo krupinské múzeum...

Múzeum Jána Kollára v Mošovciach

ADRESA: Múzeum Jána Kollára, 038 21 Mošovce * Múzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom Jána Kollára. Múzeum spravuje Obecný úrad v Mošovciach. Jedna z miestností zachytáva tvorbu Jána Kollára od prvého vydania Básní Jána Kollára, Slávy dceru z roku...

Múzeum Janka Jesenského v Bratislave

ADRESA: Múzeum Janka Jesenského v Bratislave, Somolického 2, Bratislava * Múzeum sa nachádza v mestskej vile z 20-tych rokov 20. storočia, v poslednom byte významného slovenského básnika a prozaika Janka Jesenského, v časti priestorov je zachované pôvodné zariadenie. V rámci autentického...

Národný cintorín Martin – Literárne múzeum SNK Martin

ADRESA: Národný cintorín, Sklabinská ul., 036 01 Martin * Národný cintorín, národnú kultúrnu pamiatku, pôvodne založili koncom 18. storočia ako obecný cintorín, do ktorého pochovávali evanjelikov i katolíkov. Celonárodný význam získal v 2. polovici 19. storočia, v období, keď sa Martin stal...

Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy v Ábelovej

ADRESA: Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy, 985 13 Ábelová   * Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy sprístupnili roku 1977 ako špecializovanú expozícia venovanú životu a dielu tejto významnej slovenskej spisovateľky – prozaičky. Expozícia sídli v budove bývalej školy. V dobovom...

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

ADRESA: 976 34 Tajov Pamätný dom Jozefa Gregora-Tajovského postavili v roku 1799 a je kultúrnou pamiatkou. Spisovateľ Jozef Gregor Tajovský, významný predstaviteľ slovenského literárneho realizmu, je osobne aj tvorivo spájaný s Tajovom. V Tajove sa 18. 10. 1874 narodil a prežil svoje detstvo a...

Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči

ADRESA (lokalizácia): 919 06 Naháč (v budove rímsko-katolíckej fary) * Pamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený roku 1990, sa nachádza v budove rímskokatlíckje fary, kde Juraj Fándly v rokoch 1780 – 1807 pôsobil ako farár. O jeho zriadenie sa najväčšmi zaslúľil bývalý riaditeľ školy Alojz...

Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej

ADRESA: Jasenová 47, 026 01 Vyšný Kubín * Pamätný dom slovenského realistického spisovateľa, dramatika a lekára Martina Kukučína (17.5. 1860 Jasenová – 21.5. 1928 Pakrac, Chorvátsko) stojí v dedine Jasenová, vzdialenej 5 km od Dolného Kubína. Zachoval sa najmä zásluhou rekonštrukcie v roku 1960,...

Rodný dom Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši

ADRESA: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov  30, 031 01 Liptovský Mikuláš * „Rázusovie dom“ – Expozícia  Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši – Rodný dom najznámejšieho Vrbičana, básnika, spisovateľa, kňaza a politika Martina Rázusa (1888 – 1937), stojí v blízkosti...

Rodný dom Pavla Dobšinského v Slavošovciach

ADRESA (lokalizácia): 049 36 Slavošovce (neďaleko od evanjelického kostola a fary, priamo uprostred obce) * Uprostred Slavošoviec sa nachádza rodný dom, v ktorom sa v roku 1828 (16.marca) narodil spisovateľ, etnograf, pedagóg a kazateľ Pavol Emanuel Dobšinský. Poznať bližšie jeho život sa dá v...

Informácie o literárnych múzeách, rodných domoch, pamätných izbách a iných zariadeniach prezentujúcich život a dielo slovenských spisovateľov, umelcov, vedcov a ďalších osobností s odkazmi na interentové stránky zariadení, resp. ich zriaďovateľov či prevádzkovateľov. Za správnosť informácií zodpovedajú zriaďovatelia, resp. prevádzkovatelia zariadení a expozícií.

Redakcia

Informácie o časovo limitovaných výstavách, prezentáciách a iných podujatiach v jednotlivých zariadeniach prinášame v rubrike Z pozvánok.