Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch

Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch

ADRESA: Literárne múzeum A. S. Puškina, Kaštieľ Brodzany, 958 42 Brodzany

* Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch je pracoviskom Slovenskej národnej knižnice v Martine. Expozícia je umiestnená v Kaštieli Brodzany a je súčasťnou Slovenského národného literárneho múzea v Martine. Múzeum vzniklo v roku 1979 v budove renesančného kaštieľa zo 17. storočia. (Najstaršia zmienka o kaštieli ako o rodovom sídle Brodziankovcov pochádza však z roku 1377, spomína sa ako kúria). Po smrti A.S. Puškina toto miesto často navštevovala jeho manželka Natália a deti. V areáli múzea je historický park, v ktorom je 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov. Neďaleko múzea sa nachádza rodinná hrobka pôvodných majiteľov kaštieľa – kaplnka Friesenhofovcov. V hrobke je pochovaná aj sestra Puškinovej manželky Alexandra Gončarovová-Friesenhofová.
Expozíciu venovaná dejinám slovenskej literatúry z aspektu slovensko-ruských vzťahov od veľkomoravského obdobia do začiatku 20. storočia sprístupnili v roku 1989. Historická časť expozície približuje zaujímavé brodziansko-puškinovské vzťahy a súvislosti.

Kontakt

Tel.: +421 38 245 26 50 ( informácie/objednávky exkurzií)
E-mail: slovanske.muzeum@snk.sk
 

VIAC:

SNK - Slovanské múzeum A.S. Puškina Brodzany. In: Muzeum.SK.