Národný cintorín Martin – Literárne múzeum SNK Martin

Národný cintorín Martin – Literárne múzeum SNK Martin

ADRESA: Národný cintorín, Sklabinská ul., 036 01 Martin

* Národný cintorín, národnú kultúrnu pamiatku, pôvodne založili koncom 18. storočia ako obecný cintorín, do ktorého pochovávali evanjelikov i katolíkov. Celonárodný význam získal v 2. polovici 19. storočia, v období, keď sa Martin stal neoficiálnym hlavným mestom Slovenska. Od pohrebu Karola Kuzmányho v roku 1866 ho naši predkovia postupne začali vnímať ako náordný cintorín, po roku 1918 i označovať, a jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1967, keď zverili starostlivosť oň Matici slovenskej, len zakotvilo stav jestvujúci vo vedomí spoločnosti. História cintorína je spätá s históriou mesta. Keď sa Martin v poslednej tretine minulého storočia postavil na čelo národného života na Slovensku, prišli sem mnohí spisovatelia, redaktori, právnici, ale i vedci, hospodárski činitelia či umelci, ktorí budovali Maticu slovenskú, Živenu, Muzeálnu slovenskú spoločnosť a aj ďalšie národné spolky, peňažné ústavy a priemyselné podniky, na ktorých rozvíjaní sa významne podieľali aj martinskí mešťania. Väčšina z týchto osobností skončila svoju životnú púť práve na Národnom cintoríne. Kuzmányho nasledovali Janko Kalinčiak, Viliam Pauliny-Tóth, Mikuláš Štefan Ferienčík a ďalší. No neboli to len tí, ktorí pôsobili a zomreli v Martine. Už v roku 1928 sem zo Záhrebu previezli telesné pozostatky Martina Kukučína, v roku 1940 zo Zlatých Moraviec telesné pozostatky Janka Kráľa a neskôr z Bratislavy aj telesné pozostatky Janka Jesenského. Myšlienka sústredenia hrobov významných osobností sa opäť aktualizovala v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch prevozom telesných pozostatkov viacerých národných dejateľov z celého Slovenska a po roku 1989 i zo zahraničia, medzi nimi aj telesných pozostatkov Jozefa Cígera Hronského z Argentíny či Gorazda Zvonického z Talianska. Hroby na ňom majú významní slovenskí spisovatelia, umelci, vedci, politici, vzdelanci a činitelia 20. storočia, ako Milan Hodža, František Hečko, Martin Benka a mnohí ďalší. V súčasnosti je na Národnom cintoríne pochovaných asi tristo významných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Staršie hroby národných dejateľov majú zväčša jednoduché dobové pomníky, pretože len také im mohla poskytnúť ich generácia. Viaceré sú však nenahraditeľné tým, že ich postavili z národných zbierok. Po roku 1918 začali pribúdať výtvarne a architektonicky riešené náhrobky a dnes tu nájdeme už celý rad hodnotných diel našich popredných výtvarných umelcov a architektov.

Expozícia je súčasťou SNK – Literárneho múzea v Martine.

Otváracie hodiny

Od 1. 4. do 30. 9. – 8.00 – 20.00 hod.
Od 1. 10. do 30. 10. – 8.00 – 19.00 hod.
Od 31. 10. do 2. 11. – 8.00 – 21.00 hod.
Od 3. 11. do 31. 3. – 8.00 – 19.00 hod.

Kontaktné údaje

Tel.: +421 43 423 03 77, +421 43 413 18 61
E-mail: snlm@snk.sk
Web: www.snk.sk

 

VIAC:

LitM – Národný cintorín Martin * LitM – National Cemetery Martin

Národný cintorín – Martin