Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Oravskej Polhore

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Oravskej Polhore

ADRESA: Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej žen, 029 47 Slaná voda, Oravská Polhora

 

* Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy je súčasťou Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Literárnu expozíciu inštalovanú v budove hájovne pod Babou horou sprístupnili v októbri 1979 v rámci 25. Hviezdoslavovho Kubína. Je to prvé skutočne literárne múzeum na Slovensku, venované dielu básnika. Expozícia chce na jednej strane predstaviť prostredie, v ktorom básnik čerpal inšpirácie a na druhej strane približuje dielo od jeho vzniku, prvého vydania tlačou cez všetky doterajšie vydania a odraz v iných umeniach .

Vstupný priestor do expozície – pitvor aj predná izba je štylizovanou rekonštrukciou pôvodného obytného priestoru hájnickej rodiny. Ďalšia miestnosť sprítomňuje básnika a jeho dielo cez pracovný kútik s rukopismi na pracovnom stole. Nechýba ani povestná pelerína, charakteristická časť odevu básnika. Pracovňu dopĺňajú artprotisy akad. maliarky Evy Trizuljakovej. Stredná miestnosť predstavuje dielo v knižnej podobe. Približuje martinské prostredie, ktoré uviedlo dielo po prvýkrát v Slovenských pohľadoch i ďalšie reedície, preklady Hájnikovej ženy. Poslednú miestnosť možno označiť ako prezentáciu Hájnikovej ženy cez výtvarné, dramatické a filmové spracovanie. Hájnikovu ženu vo výtvarnom umení predstavujú viacerí maliari a ilustrátori (Ľ. Fulla, M. Benka).Súčasťou expozície je možnosť multimediálnej prezentácie Hviezdoslavovej tvorby.

V pôvodnej hájovni, ktorú navštevoval P. O. Hviezdoslav a ktorá v roku 1912 vyhorela (na jej základoch bola postavená súčasná budova) sa v roku 1904 narodil prozaik Milo Urban. Jemu je venovaná expozícia v susednom objekte, ktorý patrí do areálu hájovne.

Návštevné hodiny:

Len ohlásené návštevy.

Kontakty:

Tel.: 043/5864780, fax: 043/5866239

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk

 

Zdroje:

Oravské múzeum Pavla Országa  Hviezdoslava. In: Oravské múzeum Pavla Országa Hviezdoslava.

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava. In: Oravské múzeum Pavla Országa Hviezdoslava.