Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči

Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči

ADRESA (lokalizácia): 919 06 Naháč (v budove rímsko-katolíckej fary)

* Pamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený roku 1990, sa nachádza v budove rímskokatlíckje fary, kde Juraj Fándly v rokoch 1780 – 1807 pôsobil ako farár. O jeho zriadenie sa najväčšmi zaslúľil bývalý riaditeľ školy Alojz Kaššák. Ročne ho navštívi asi štyritisíc ľudí, najčastejšie školáci, no i študenti stredných a vysokých škôl, hostia zo zahraničia, novinári, členovia záujmových spolkov i rodinné návštevy z celého okolia.
Pamiatkovo chránený objekt zrekonštruovali a upravili pre potreby múzejnej expozície, ktorá je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sú dokumenty o živote a diele J. Fándlyho, osvietenca, národného buditeľa, významného člena Bernolákovskej družiny, tajomníka Slovenského učeného tovarišstva. Prezentuje fotokópie jeho diel a statí, ktorých napísanie bolo inšpirované snahou Fándlyho sprístupniť roľníckému obyvateľstvu Slovenska nové prístupy v poľnohospodárstve a zoznámiť ho s novými plodinami. Prezentuje aj dobový interiér, v ktorom tvoril J. Fándly. Druhá časť expozície má národopisný charakter. „Čierna kuchyňa“ a ďaľšie tri miestnosti prezentuje odievanie a zamestnanie roľníckého a remeselníckeho obyvateľstva regiónu. V záhrade sa nachádza včelín s figurálnymi slamenými úľmi, ktoré Fándly opísal v diele Slovenský včelár. Ďalej stromková výzdoba dávnych sort s nekvitnúcou Fándlyho jabloňou, ktorá však rodí normálne jablká.

Návštevný čas

Návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade alebo u p. Alojza Kassaka.

Kontakty

Tel.: +421 33 557 51 42

VIAC:

Pamätný dom Juraja Fándlyho – Naháč. In: Obec Naháč.

Pamätný dom Juraja Fándlyho. In: Múzeum.SK.