Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine

ADRESA: Mestské múzeum Andreja Sládkoviča, Sládkovičova 20, 963 01 Krupina

Múzeum otvorili 29. 11. 1968 ako Mestské múzeum Andreja Sládkoviča. V ďalších rokoch sa rozširovali priestory múzea a v roku 1970 bola reinštalovali pamätnú izbu Andreja Sládkoviča. Od 1. januára 1978 bolo krupinské múzeum začlenené pod Okresné múzeum vo Zvolene, naposledy Lesnícke a drevárske múzeum. Od roku 2010 bolo znova začlenené do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rámci rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine.

Otvárací čas

Utorok až piatok od 9. do 16. hod.

Sobota: podľa dohody – väčšie skupiny (telefón, e-mail).

Vstupné

Základné vstupné - dospelí: 1 €;     žiaci a študenti, dôchodcovia: 0,50 €; rodinné vstupné (4 a viac osôb): 0,50 € za osobu; hromadné vstupné (10 a viac žiakov a študentov všetkých stupňov škôl): 0,40 € za osobu; zdravotne ťažko postihnutí: 0,50 € za osobu; deti (0-6), držitelia preukazov na bezplatný vstup, novinárskeho preukazu: bezplatne; múzeum poskytuje aj sprievodcovské služby (mesto, kostol, cintoríny): 1,- €/osoba (pre minimálne 15 návštevníkov).

Kontakt

Pracovník múzea – odborný pracovník-historik:
PhDr. Miroslav Lukáč

 

Sládkovičova 20, 963 01 Krupina
Tel.: +421 45 55 21 805
Mobil: 0917 761 157
E-mail: muzeum@krupina.sk

VIAC

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. In: Múzeum.SK.

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. In: Krupina – oficiálne stránky mesta.