Semináre, konferencie

4. 12. 2018 – Vedecká konferencia Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – NÁRODNÁ IDENTITA A ŠKOLSTVO – v Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Matica slovenská pozýva   Vedecká konferencia Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej SLOVÁCI  NA JAZYKOVO ZMIEŠANÝCH ÚZEMIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY Národná identita a školstvo v utorok 4. decembra 2018 o 10,30 hod. Rektorát Univerzity Mateja Bela zasadačka č. 1 na Národnej...

21. 6. – Vedecké kolokvium ROK 1968 V NAŠICH DEJINÁCH – v Matici slovenskej v Bratislave

Slovenský historický ústav Matice slovenskej, Historický odbor Matice slovenskej pozývajú na vedecké kolokvium k 50. výročiu reformného roka 1968 ROK 1968 V NAŠICH DEJINÁCH vo štvrtok 21. júna 2018 o 16.00 hod. v Matici slovenskej – Knižnici slovenskej štátnosti na Grösslingovej 23...

5. 4. – Pracovné kolokvium 50 rokov Javiska – v Národnom osvetovom centre v Bratislave

Národné osvetové centrum pozýva na pracovné kolokvium pod názvom 50 rokov Javiska pri príležitosti polstoročia vychádzania časopisu (1969 – 2018) pre amatérske divadlo a umelecký prednes Javisko vo štvrtok 5. apríla 2018 v priestoroch Národného osvetového centra na 3. poschodí Nám. SNP...

24. a 25. 1. – Seminár Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku – v Modre-Harmónii (potvrdenie účasti do 15. 1. 2018)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pozvývajú na seminár Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku Miesto: Penzión Harmónia***, Okružná ul. č. 3173, 900...

25. 5. – Panelová diskusia a prezentácia knihy Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 – v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Ústav politických vied SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave pozýva na prezentáciu knihy a panelovú diskusiu Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 vo štvrtok 25. mája 2017 o 16.30 hod. v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej ul. 11 v Bratislave.   Panelisti: Prof....

Pozvánka na seminár Kam kráčaš agrokomplex? do Modry 16. a 17. 5. 2017 (prihlášky do 15. 5. 2017)

Seminár Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku KAM KRÁČAŠ AGROKOMPLEX? V dňoch 16. – 17. mája sa v penzióne HARMÓNIA v Modre uskutoční celoslovenský odborný seminár pod názvom „Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja...

Seminár Čínsky príbeh Tibetu 18. 5. 2017 (prihlášky do 10. 5. 2017)

Klub Nového slova, Inštitút ASA, ÚPV SAV a Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR pripravujú odborný seminár s diskusiou na tému Čínsky príbeh Tibetu vo štvrtok 18. mája 2017 o 15.00 hod. v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. č. 3 v Bratislave. *** Na...

7. ročník medzinárodnej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe (21. 4. 2017)

 Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 160 odborníkov. Foto: archív Vydavateľstva EUROSTAV   Dobrých príkladov z roka na rok pribúda V kongresovej sále SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave sa uskutočnil 20. apríl 2017 už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie...

7. – 8. 9. – Medzinárodný odborný seminár Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe (prihlášky do 30. 6. 2017)

Katedra histórie FF KU v Ružomberku, Spolok historikov v Ružomberku pri SHS, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV a ćasopis Kultúrne dejiny pozývajú na podujatie Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe Cultural History in Central Europe : Present State and...

Seminár o vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike 25. a 26. 1. 2017 v penzióne Harmónia na letovisku Modra-Harmónia

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pozývajú na seminár Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku, ktorý sa uskutoční 25. a 26. januára 2017 v...

1 | 2 >>