Múzeum Janka Jesenského v Bratislave

Múzeum Janka Jesenského v Bratislave

ADRESA: Múzeum Janka Jesenského v Bratislave, Somolického 2, Bratislava

* Múzeum sa nachádza v mestskej vile z 20-tych rokov 20. storočia, v poslednom byte významného slovenského básnika a prozaika Janka Jesenského, v časti priestorov je zachované pôvodné zariadenie. V rámci autentického obytného priestoru – pracovňa, hala, salón sa prezentujú doklady o diele a živote významného spisovateľa. Mesto zriadilo expozíciu v roku 1948, stala sa  prvým literárnym múzeom na Slovensku.

Po renovácii v roku 1967 v pôvodnej spálni jeho manželky Anny rodenej Bottovej bola zriadená expozícia viažuca sa k dielu a životu spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej.

Návštevný čas

Návštevu v Literárnej expozícii treba vopred ohlásiť v Mestskom múzeu, Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava.

Návštevy hlásiť na tel. č.: +421 259 100 827 (12)
Informátor MM – tel.: 02/5920 5111
Oddelenie prezentácie – tel.: 02/5920 5135
Sekretariát riaditeľa – tel.: 02/5443 4742
Fax: 02/5443 4631

E-mail: mmba@bratislava.sk

Vstupné

Vstupné iba s lektorským sprievodom: jednotné 1,30 €. Najmenej 10 osôb v skupine.

Kontakt

PhDr. Beáta Husová
Tel.: +421 259 100 817,  +421 917 617 780
E-mail (oficiálny): beata.husova@bratislava.sk

VIAC

Múzeum Janka Jesenského. In: Múzeum mesta Bratislavy.