Stále prezentácie v galériách, múzeách a iných kultúrno-osvetových zariadeniach

Slávnostné otvorenie herne v detskom oddelení Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (24. jún 2020)

Súčasťou oddelenia pre deti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave je od roku 1993 herňa pre deti, ktorá slúži ako priestor pre besedy detských čitateľov so spisovateľmi, na tvorivé dielne, vzdelávacie programy, informačné hodiny a ostatné aktivity, ktorých cieľom je, aby si detský čitateľ...

Nové Mesto nad Váhom baštou slovenského humoru

Okrem toho, že Novomestský osteň je jedným z najvýznamnejších humoristických výstavných podujatí na Slovensku, bola v tomto meste otvorená a daná do užívania aj Galéria umenia, presnejšie Stála galéria humoru! Je to zásluha najmä primátora mesta Jozefa Trstenského a členov mestského...

Stále expozície Galérie Jána Koniarka v Trnave: Sochár JÁN KONIAREK, KLENOTY DOMOVA a GALÉRIA PORTRÉTOV

Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava Sochár Ján Koniarek (1878 –1952) – zakladateľ moderného slovenského sochárstva – stála expozícia sochárskej tvorby KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické umenie 20. storočia GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel z kolekcie portrétneho žánru...

Stála expozícia diel VINCENTA HLOŽNÍKA v Považskej galérii umenia v Žiline

Stála expozícia Vincenta Hložníka VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika Kurátor výstavy: Milan Mazúr Architekt expozície: Dušan Voštenák   Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a...

Stála expozícia DOMINIKA SKUTECKÉHO (1849 – 1921) vo Vile Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici – CELOROČNE

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého (1849 – 1921), ktorá je sprístupnená celoročne vo Vile Dominika Skuteckého na Hornej 55 v Banskej Bystrici. Kurátorky: Katarína Baraníková, Zuzana L. Majlingová. Stála expozícia diel...

Informácie o stálych prezentáciách a expozíciách v galériách, múzeách, hvezdárňach, domoch kultúry či iných kultúrno-osvetových či verejno-spoločenských zariadeniach a inštitúciách. Za správnosť informácií zodpovedajú zriaďovatelia, resp. prevádzkovatelia expozícií a prezentácií.

Redakcia

Informácie o časovo limitovaných, resp. putovných výstavách, prezentáciách a expozíciách prinášame v rubrike Z pozvánok.