Literárne a vlastivedné múzeum Svätý Jur – Literárna expozícia Petra Jilemnického

Literárne a vlastivedné múzeum Svätý Jur – Literárna expozícia Petra Jilemnického

ADRESA: Literárna expozícia Petra Jilemnického, Letohradská ul. 16, 900 21 Svätý Jur

ADRESA Literárne a vlastivedné múzea Svätý Jur, Prostredná ul. 29, 900 21 Svätý Jur

Vlastivedné a literárne múzeum vzniklo v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického, pričom pre verejnosť bolo otvorené v máji roku 1954. V roku 1963 sa k literárnej časti pričlenilo aj mestské múzeum s expozíciou Dejiny mesta Svätý Jur ako vlastivedná časť. Mestské múzeum bolo založené v roku 1937 za pričinenia učiteľa Arpáda Felcána.

Literárna expozícia je umiestnená v budove, ktorá je v bezprostrednej blízkosti Jilemnického rodinného domu, v ktorom spisovateľ a učiteľ býval počas pôsobenia vo Svätom Jure.

Vlastivedná expozícia Dejiny mesta Svätý Jur dokumentuje vývoj osídlenia mesta od neolitu po súčasnosť.

Expozície sú súčasťou Malokarpatského múzea Malokarpatského múzea v Pezinku (MKM).

Otváracie hodiny:

Literárna expozícia Petra Jilemnického: Utorok až piatok: 9.00 – 15.00 hod.

Vlastivedná expozícia Dejiny mesta Svätý Jur: pondelok až štvrtok 9.00 - 15.00 hod.; v piatok 9.00 – 14.00 hod.

Výstavy: Utorok až sobota: 8.00 – 16.00 hod.

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 44 97 04 76
E-mail: muzeumpezinok@nextra.sk
Web: www.muzeumpezinok.sk

 

VIAC:

MMvPK - Literárne a vlastivedné múzeum Svätý Jur * Literary and Homeland Museum Svaty Jur