Rodný dom Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši

Rodný dom Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši

ADRESA: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov  30, 031 01 Liptovský Mikuláš

* „Rázusovie dom“ – Expozícia  Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši – Rodný dom najznámejšieho Vrbičana, básnika, spisovateľa, kňaza a politika Martina Rázusa (1888 – 1937), stojí v blízkosti Sídliska Aurela Stodolu, ktoré sa rozkladá na území bývalej Vrbice – až do roku 1923 samostatnej obce v susedstve Liptovského Mikuláša. Od roku 1993 je dom múzejnou expozíciou. Pôvodné priestory "Rázusovie domu" sú venované Martinovi Rázusovi, jeho sestre, poetke Márii Rázusovej-Martákovej i ďalším súrodencom Michalovi a Matejovi - známym mikulášskym kníhtlačiarom. Zariadenie, ľudový nábytok prevažne zo začiatku storočia, dopĺňajú fotografie z rôznych období života rodiny Rázusovcov. Časť expozície je spomienkou na ďalšie slávne osobnosti - rodákov z Vrbice, ktorí svojím dielom prispeli k rozvoju rôznych oblastí života na Slovensku i za jeho hranicami. V roku 2005 pribudla k expozícii pôvodne samostatná výstava Mestečko minulosti. Je prierezom vrbickej histórie od najstarších čias až po súčasnosť.

Prehliadku je možné spestriť premietaním videonahrávky dokumentu o Martinovi Rázusovi a filmového spracovania jeho románov Maroško a Maroško študuje. Súčasťou expozície je malá knižnica obsahujúca vydania diel Rázusovcov i základné životopisné publikácie o nich. Pre záujemcov je k dispozícii tlačený sprievodca po expozícii. Predstavuje život a dielo Martina a Márie Rázusovcov a ďalších rodinných príslušníkov, osudy Rázusovie domu i zaniknutej Vrbice. Ďalšia publikácia, ktorú si návštevník môže zakúpiť, má názov Zo života. Poetickou formou, prostredníctvom autobiografických básní, úryvkov próz a fotografií zoznámi čitateľa s rázusovskými osudmi.

Návštevné dni

Otvorené: celoročne v utorok a piatok od 8. do 15. hod. (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred na riaditeľstve Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov, prípadne na odbornom pracovisku v Pongrácovskej kúrii)

Vstupné: dospelí 1€, deti 0,50 €, deti do 6 rokov a pedagogický dozor zadarmo

Telefonické kontakty

Expozícia „Rázusovie dom“ na Vrbickej ulici 312 (utorok a piatok do 15. hod.) – tel.: 044/552 27 49.
Riaditeľstvo múzea na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši – tel.: 044/552 25 54
Nobil (Ľubica Rybárska) 0911 240 448
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk; rybarska@mjk.lm.sk

VIAC:

Rodný dom Rázusovcov. In: Múzeum Janka Kráľa.

Rodný dom Martina Rázusa. In: Spolok Martina Rázusa.