Múzeum Jána Kollára v Mošovciach

Múzeum Jána Kollára v Mošovciach

ADRESA: Múzeum Jána Kollára, 038 21 Mošovce

* Múzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom Jána Kollára. Múzeum spravuje Obecný úrad v Mošovciach.

Jedna z miestností zachytáva tvorbu Jána Kollára od prvého vydania Básní Jána Kollára, Slávy dceru z roku 1824 a 1832, vydanie Národných spievaniek, práce o literárnej vzájomnosti až po kázňovú tvorbu. Panelovú časť uzatvára pôsobenie Jána Kollára v Pešti v rokoch 1819 – 1849. Ďalšia miestnosť sa venuje pôsobeniu Jána Kollára vo Viedni, jeho úmrtiu a prevozu ostatkov na Olšanské cintoríny do Prahy v roku 1904. Z roku 1963 sú tú fotografie z osláv odhalenia sochy Jána Kollára na námestí v Mošovciach, ktorej autorom je akademický sochár Fraňo Štefunko. Osláv sa zúčastnila aj Kollárova pravnučka Ľudmila. Miestnosť vhodne dopĺňa busta od Františka Melniczkého, ktorú v roku 1983 Mošovciam darovala pravnučka Jána Kollára Ľudmila. Ďalej sú v nej inštalované biografie a bibliografie Jána Kollára, novšie vydania diel Jána Kollára a publikácie o ňom. Tuše Oľgy Kryslovej, Dušana Kuzmu, akvarel od Jaroslava Vodrážku a uhoľ od Miroslava Bartoša dotvárajú dobovú atmosféru Mošoviec a Turca. Vzácnou pamiatkou je plaketa s podobizňou Jána Kollára, ktorá bola súčasťou Českoslovanskej výstavy v Prahe roku 1895. V expozícii sa nachádzajú aj materiály k Spoločnosti Jána Kollára v Prahe, ktorá vznikla v roku 2004 a venuje sa šíreniu odkazu Jána Kollára v súčasnosti.

Otvárací čas

Otvorené na požiadanie s lektorským výkladom minimálne pre 5 osôb. Návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade alebo u lektorky múzea Adriany Brázdovej.

Vstupné

Od 1 do 5 osôb minimálne celkové vstupné 3 €; skupina od 6 osôb – dospelí: 1 €/osoba, deti: 0,50 €/osoba; dôchodcovia 0,50 €/osoba; deti do 6 rokov a sprievodcovia so skupinou – vstup zadarmo.

Kontakt

Lektorka: Mgr. Adriana Brázdová

E-mail: brazdova@gmail.com.

Tel: 043/4944 244, 043/4944 100, 043/4944 332

VIAC:

Múzeum Jána Kollára Mošovce. In: Muzeum.SK.

Múzeum Jána Kollára. In: Mošovce.