Literárne, výtvarné, umelecké a iné SÚŤAŽE

Literárna súťaž z vlastnej tvorby INŠPIRÁCIE SPOD SITNA (uzávierka: 30. 6. 2017)

ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici a ŽIVENA – Spolkový dom Martin vyhlasuje 23. ročník literárnej súťaže z vlastnej tvorby INŠPIRÁCIE SPOD SITNA Téma: voľná Literárna forma: próza Veková kategória: žiaci 5. – 9.ročníka ZŠ Rozsah: 1 – 5 strán A4 Uzávierka: 30. jún...

25. 5. – Odovzdávanie Ceny Jána Hollého – v Zichyho paláci v Bratislave

Sekcia pre umelecký preklad a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu pozývajú na slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Hollého za umelecký preklad a Ceny Mateja Bela za odborný preklad za rok 2016 v utorok  23. 5. 2017 o 10.00 hod. v Zichyho paláci na...

Ceny festivalu Nová dráma 2017 sú rozdané (13. 5. 2017)

V sobotu 13. mája 2017 sa v Bratislave skončil trinásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2017. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu bolo odovzdávanie festivalových ocenení a cien súťaže Dráma. Výsledky hlasovania festivalových divákov určili, že Cenu bratislavského diváka získala...

Finalisti súťaže DRÁMA 2016 (21. 4. 2017)

Porota 17. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku  DRÁMA 2016 v zložení: Patrik Lančarič (režisér, predseda poroty), Viliam Klimáček (dramatik), Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu, dramaturgička), Andrea Domeová (dramaturgička...

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 (uzávierka súťaže: 30. 9. 2017)

Trnavský samosprávny kraj Mesto Senica Záhorská knižnica Senica Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava Národné osvetové centrum Bratislava Spolok slovenských spisovateľov Bratislava Literárne informačné centrum Bratislava Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica v y h l a s u j ú XXXI. ročník...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Literárne, výtvarné, umelecké a iné súťaže 2016, 2015 (archív)

SÚŤAŽE – 2016

16. 12. – Slávnostné vyhodnotenie Ceny Rudolfa Fabryho 2016 a prezentácia kníh z novej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

Spolok slovenských spisovateľov, časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky, obec Budmerice a Literárne informačné centrum pozývajú na prezentáciu knižnej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka celoštátnej súťaže mladých básnikov Cena Rudolfa...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – NOVEMBER a DECEMBER 2015

Vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE – 3. 12. 2015

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ROČNÍK JAŠÍKOVÝCH KYSÚC V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 3. decembra slávnostne vyhodnotili celoslovenskú literárnu súťaž Jašíkove Kysuce. Podľa vyjadrenia predsedu odbornej poroty súťaže spisovateľa a literárneho vedca...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: OKTÓBER 2015

7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO – Uzávierka: 31. OKTÓBER 2015

Spolok slovenských spisovateľov Literárne informačné centrum Obec Budmerice Časopis Spolku slovenských spisovateľov DOTYKY vyhlasujú 7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO Súťaž je určená...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: AUGUST 2015

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015 – Uzávierka: 20. AUGUST 2015

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe pre mládež a dospelých pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša * Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú literárnu súťaž pre...