Literárne, výtvarné, umelecké a iné súťaže 2017

Poznáme víťazov súťaže Junior Internet (28. 3. 2018)

Foto: archív Zastúpenia EK v SR   Počas víkendu (24 až 25. 3. 2018) sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Junior Internet, nad ktorou prevzal záštitu aj Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, preto Zastúpenie EK...

Propozície IX. ročníka literárnej súťaže Odkaz Karolíny Brüstleovej (uzávierka súťaže: 31. 3. 2018)

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Obec Podhorie Spoluorganizátori: Rímskokatolícky farský úrad Lietava, Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera Miesto konania: Podhorie Cieľ súťaže: Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu...

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2017 (návrhy na cenu do 31. 1. 2018)

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií. Cena sa udeľuje občanovi SR za pozoruhodné spravodajské...

Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2017 (uzávierka 31. 1. 2018)

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú osemnásty ročník súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2017. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. Autori a autorky majú možnosť poslať svoje dramatické...

SÚŤAŽ O CENY A PRÉMIE SSS (podávanie prihlášok do 20. 2. 2018)

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej predstavenstvo) vyhlasuje Súťaž o ceny a prémie SSS za významné diela pôvodnej literatúry vydané v  kalendárnom roku 2017 v kategóriách: 1. Cena Milana Rúfusa za poéziu; 2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu; 3. Cena Alexandra Matušku za...

Literárna súťaž Wolkrova Polianka 2018 (termín uzávierky: 30. 6. 2018)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje 55. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Wolkrova Polianka, ktorá si kladie za cieľ podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných debutantov. AOSS organizuje...

Literárne ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2017 (návrhy na ocenenie do 15. 3. 2018)

Informácia o literárnych cenách a prémiách Literárneho fondu za rok 2017 Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny: 1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2017, 2. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za...

Nominácia na Cenu P. O. Hviezdoslava (prihlášky do 30. 6. 2018)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) aj tento rok prijíma nominácie na Cenu P. O. Hviezdoslava, ktorú každoročne udeľuje prekladateľovi slovenských literárnych diel do cudzích jazykov. AOSS opäť ocení zahraničného prekladateľa, ktorý aktívne prekladá diela slovenských spisovateľov...

13. ročník súťaže Junior internet – s témou Kultúrne dedičstvo Európy (uzávierka 13. 2. 2018)

AMAVET otvoril registráciu na 13. ročník súťaže Junior internet, určenej žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov v maximálnom zložení troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú...

10. ročník výzvy Mliečne zuby (uzávierka prihlášok: 28. 12. 2018)

Štúdio 12 vyhlasuje 10. ročník výzvy Mliečne zuby, ktoré sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané...

1 | 2 | 3 >>

Literárne, výtvarné, umelecké a iné súťaže 2016, 2015 (archív)

SÚŤAŽE – 2016

16. 12. – Slávnostné vyhodnotenie Ceny Rudolfa Fabryho 2016 a prezentácia kníh z novej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

Spolok slovenských spisovateľov, časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky, obec Budmerice a Literárne informačné centrum pozývajú na prezentáciu knižnej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka celoštátnej súťaže mladých básnikov Cena Rudolfa...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – NOVEMBER a DECEMBER 2015

Vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE – 3. 12. 2015

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ROČNÍK JAŠÍKOVÝCH KYSÚC V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 3. decembra slávnostne vyhodnotili celoslovenskú literárnu súťaž Jašíkove Kysuce. Podľa vyjadrenia predsedu odbornej poroty súťaže spisovateľa a literárneho vedca...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: OKTÓBER 2015

7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO – Uzávierka: 31. OKTÓBER 2015

Spolok slovenských spisovateľov Literárne informačné centrum Obec Budmerice Časopis Spolku slovenských spisovateľov DOTYKY vyhlasujú 7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO Súťaž je určená...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: AUGUST 2015

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015 – Uzávierka: 20. AUGUST 2015

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe pre mládež a dospelých pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša * Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú literárnu súťaž pre...