Nominácia na Cenu P. O. Hviezdoslava (prihlášky do 30. 6. 2018)

Nominácia na Cenu P. O. Hviezdoslava (prihlášky do 30. 6. 2018)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) aj tento rok prijíma nominácie na Cenu P. O. Hviezdoslava, ktorú každoročne udeľuje prekladateľovi slovenských literárnych diel do cudzích jazykov. AOSS opäť ocení zahraničného prekladateľa, ktorý aktívne prekladá diela slovenských spisovateľov píšucich v slovenskom jazyku do cudzieho jazyka.

AOSS vyzýva predstavenstvá členských organizácií a Literárne informačné centrum, aby nominovali na Cenu P. O. Hviezdoslava svojich kandidátov, ktorí vydali preklady slovenských diel v cudzom jazyku za hranicami Slovenskej republiky a ich prekladateľská tvorba má dlhodobý charakter.

Nominovaných prekladateľov i s dielami posúdi odborná porota, ktorú ustanoví Rada AOSS zo zástupcov svojich členských organizácií. Cena Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2018 sa slávnostne odovzdá laureátovi dňa 6. novembra 2018 v závere odborného seminára o prekladoch slovenskej literatúry z/do cudzieho jazyka, resp. rodného jazyka oceneného laureáta, ktorý AOSS organizuje s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia (FPU).

Nominácia na Cenu Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2018 musí obsahovať tieto údaje:

 

– názov nominujúcej organizácie vrátane kontaktnej adresy

– meno a priezvisko prekladateľa, jeho národnosť

– kontakt na prekladateľa, príp. na vydavateľa jeho prekladov

– bibliografický súpis jeho prekladov slovenských literárnych diel do príslušného cudzieho jazyka

– zdôvodnenie nominácie prekladateľa

 

Nominácie za rok 2018 možno prihlásiť do 30. júna 2018 na adrese:

 

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS)

Laurinská 2

815 08   BRATISLAVA

e-mail: aoss.spisovatelia@gmail.com

 

Kontakt/informácie:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
PhDr. Vladimíra KOMOROVSKÁ

predsedníčka AOSS

Mobil: 0948 595 495