Literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA v Trenčíne (Uzávierka: 30. 9. 2016)

Literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA v Trenčíne (Uzávierka: 30. 9. 2016)

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne vypisujú

XXIV. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO

PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA.

 

Propozície súťaže

1. Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:
I. PRÓZA
II. POÉZIA

2. Vekové kategórie:
I. MLÁDEŽ 15 – 20 rokov
II. DOSPELÍ nad 20 rokov – neobmedzene

3. Tematické oblasti:

a) bez obmedzenia žánru a témy,
b) Kyberšikana,
c) Svetozár Hurban Vajanský – osobnosť svojej generácie (Rok S. H. Vajanského),
d) Skalka pri Trenčíne – pútnické miesto zasvätené pustovníkom sv. Beňadikovi a Andrejovi Svoradovi a ich stále aktuálnemu odkazu „Ora et labora – modli sa a pracuj“.

4. Podmienky:

a) v kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, max. 6 strán, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní,
b) súťažné príspevky treba poslať v 3 exemplároch písaných strojom alebo na PC na adresu:
Verejná knižnica Michala Rešetku
Hasičská č. 1
911 82 Trenčín
sylvia.fabova@vkmr.sk

c) uzávierka súťaže je 30. 9. 2016,
d) každú obálku treba označiť heslom „Literárna súťaž Jozefa Braneckého“,
e) súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner a kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, presnú adresu, telefonický, prípadne emailový kontakt,
f) súťažné práce bude posudzovať odborná porota renomovaných autorov, členov Spolku slovenských spisovateľov,
g) vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2016.

 

Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na www.vkmr.sk.

 

Kontakt: Jana Poláková, Inovecká 3/44, 91101 Trenčín, tel.: 032 6525607, 0910 176524
Tešíme sa na Vaše príspevky!