Básnická súťaž pre mladých autorov poézie do 30 rokov CENA RUDOLFA FABRYHO (Uzávierka súťaže: 31. 10. 2016)

Básnická súťaž pre mladých autorov poézie do 30 rokov CENA RUDOLFA FABRYHO (Uzávierka súťaže: 31. 10. 2016)

Na fotografii zámok v Budmericiach

 

Spolok slovenských spisovateľov, Literárne informačné centrum, obec Budmerice

a Časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY

vyhlasujú 8. ročník básnickej súťaže

CENA RUDOLFA FABRYHO.

Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného básnického literárneho diela.

***

Každý autor môže poslať min. 3, max. 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu do 150 veršov.

Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete).

Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku.

Súťaž je anonymná. Na nijakej strane príspevku (básne) nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci uvedie svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo) v sprievodnom e-maile.

Súťažné práce je nevyhnutné poslať na e-mailovú adresu: cenarudolfafabryho@gmail.com, v predmete správy treba uviesť: Cena Rudolfa Fabryho 2016. O zaradení do súťaže rozhoduje dátum doručenej e-mailovej pošty.

Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.

Uzávierka súťaže je 31. októbra 2016.

Súťažné práce posudzuje trojčlenná odborná porota, ktorú vymenujú organizátori.

Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie finančných (laureát 250 €, 3 prémie každá po 100 €) a vecných cien sa uskutoční na konci roka 2016 v Budmericiach.

Laureátovi a oceneným v súťaži Cena Rudolfa Fabryho sa poskytne možnosť vydať debutovú básnickú zbierku v Edícií mladých slovenských autorov časopisu DOTYKY.

 

(Vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie bude súčasťou slávnostného kultúrno-umeleckého podujatia v Budmerickom kaštieli, je nevyhnutné, aby sa ho ocenení autori osobne zúčastnili. Výnimky sú možné len po dohode s organizátormi alebo v prípade, že je autor na dlhodobom pobyte v zahraničí.)