8. ročník súťaže KNIHA ZÁHORIA 2015 (Hlasovanie: do 30. 9. 2016)

8. ročník súťaže KNIHA ZÁHORIA 2015 (Hlasovanie: do 30. 9. 2016)

Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Mestské centrum kultúry Malacky
vyhlasujú

8. ročník súťaže

KNIHA ZÁHORIA 2015.

PROPOZÍCE SÚŤAŽE

* Aké knihy môžu byť nominované
– knihy, ktoré vyšli v roku 2015 a sú späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora textovej, či obrazovej časti,
– sú z oblasti beletrie, odborno-populárnej, vedeckej alebo detskej literatúry,
– majú pridelené medzinárodné číslo ISBN.

* Kto môže nominovať knihu
– čitateľská verejnosť, sám autor, inštitúcie, vydavateľstvá,
– kníhkupci, distribútori, obecné a mestské úrady.

* Ako a do kedy nominovať:
– jeden výtlačok nominovaného titulu je potrebné doručiť do Záhorskej knižnice spolu s kontaktnou adresou autora do 31. júla 2016

* Kde nájdete nominované knihy:
– v Záhorskej knižnici v Senici, Vajanského 28, Senica,
– na internetových stránkach:

– mesta Senica www.senica.sk
– mesta Holíč www.holic.sk
– Mestského centra kultúry Malacky www.mckmalacky.sk
– Záhorskej knižnice www.zahorskakniznica.eu
– Mestskej knižnice Skalica kniznica.skalica.sk

* Kto rozhodne o výsledkoch:
– čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov v Záhorskej knižnici, v mestských a obecných knižniciach regiónu a prostredníctvom internetového hlasovania na uvedených webových stránkach do 30. septembra 2016.

* Vyhlásenie výsledkov:

– súťaž bude vyhodnotená v októbri 2016 v Senici

 

(Zdroj: Propozície súťaže Kniha Záhoria 2015. In: Záhorská knižnica v Senici.)