13. ročník súťaže Junior internet – s témou Kultúrne dedičstvo Európy (uzávierka 13. 2. 2018)

13. ročník súťaže Junior internet – s témou Kultúrne dedičstvo Európy (uzávierka 13. 2. 2018)

AMAVET otvoril registráciu na 13. ročník súťaže Junior internet, určenej žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie.

Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov v maximálnom zložení troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok so vzdelávacím obsahom.

Nad 13. ročníkom súťažnej konferencie Junior Internet 2018 prijali záštitu prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Tradične každý rok tému na JuniorTEXT vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR. Pre 13. ročník je témou Kultúrne dedičstvo Európy. „Naše kultúrne dedičstvo je viac, ako len spomienka na našu minulosť, je kľúčom k našej budúcnosti. Európsky rok kultúrneho dedičstva bude príležitosťou zvýšiť povedomie o spoločenskom a hospodárskom význame kultúrneho dedičstva a poukázať na európsku výnimočnosť v tejto oblasti,“ uviedol pri tejto príležitosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Prihlásiť sa môťte na stránke súťaže www.juniorinternet.sk do 18. februára 2018.

Viac podrobností nájdete v tlačovej informácii <TU>.

 

Kontakt/informácie:

Jana CAPPELLO, vedúca tlačového a politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail:
jana.cappello@ec.europa.eu
Tel.: 02 59 20 32 93
Mobil: 
+421 (0)948 415 299
Fax: 02 54 43 29 79

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 (Zdroj: TO zastúpenia EÚ na Slovensku, e-mail z 18. 12. 2017)