Slovenské krajanské médiá a médiá v zahraničí v slovenčine.

Slovenské krajanské médiá

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ PRE KRAJANOV

21.07.2015 21:20
SLOVÁCI VO SVETE * INTERNETOVÝ POTRÁL SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ * Denne aktualizovaný portál Slováci vo svete vydáva Svetové združenie Slovákov v zahraničí s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Slovenským rozhlasom, Maticou...

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ PRINTOVÉ PERIODIKÁ V SRBSKU

21.07.2015 21:13
Slovenské printové médiá v Srbsku  Hlas ľudu Informačno-politický týždenník Zakladateľ: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Vydáva Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Adresa: Hlas ľudu, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko Kontakt: Vladimíra...

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ PRINTOVÉ PERIODIKÁ V RUMUNSKU

21.07.2015 21:10
Slovenské printové médiá v Rumunsku  Dolnozemský Slovák Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku Časopis bol prvým ústredným informátorom o národnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom živote Slovákov vo Vojvodine. Prvé číslo vyšlo v Novom Sade roku 1902. Majiteľom, vydavateľom a...

SLOVENSKÉ EKETRONICKÉ MÉDIÁ V SRBSKU A SLOVENSKÉ REDAKCIE V SRBSKÝCH MÉDIÁCH

21.07.2015 21:09
Rádio Báčka – Radio Bačka Bač  Frekvencia: 99,1 MHz FM (veľmi krátke vlny) Adresa rádia: Rádio Báčka, Bač, Srbsko Slovenská redakcia Rádia Báčka  Kontakt: redaktorky Ana Fodorová, Viera Šoškićová Adresa slovenskej redakcie RB: Štúdio Rádia Bačka, Selenča, Vojvodina, Srbsko Tel.:...