Literárne, výtvarné, umelecké a iné SÚŤAŽE

Básnická súťaž Cena Rudolfa Fabryho (Uzávierka: 31. 10. 2017)

Spolok slovenských spisovateľov, obec Budmerice, Literárne informačné centrum a časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY vyhlasujú 9. ročník básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho *** Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného básnického literárneho diela....

Literárny Zvolen (uzávierka: 31. 8. 2017)

Národné osvetové centrum, mesto Zvolen, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Literárne informačné centrum vyhlasujú 25. ročník súťaže Literárny Zvolen   Uzávierka celoštátneho kola je 31. 8. 2017.   *** Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor nad 15 rokov, ktorému dosiaľ nebola knižne vydaná...

Literárny Lučenec 2017 (uzávierka súťaže: 30. 9. 2017)

Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica a mesto Lučenec vypisujú XI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec 2017   Cieľom súťaže je umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a...

21. 6. Slávnostné vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA – v Hoteli Kultúra v Ružomberku

Mesto Ružomberok, Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov – RO Žilina, Katolícka univerzita v Ružomberku – Univerzitná knižnica, Hotel Kultúra pozývajú na slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka literárnej a výtvarnej...

19. 6. – Slávnostné vyhodnotenie súťaže pre mladých dramatikov a mladé dramatičky Dramaticky mladí – v Slovenskom komornom divadle v Martine

Divadelný ústav pozýva na slávnostné vyhodnotenie súťaže pre mladých dramatikov a mladé dramatičky Dramaticky mladí spojené s prezentáciami dramatických dielní v pondelok 19. júna 2017 o 13.00 hod. v Študovni Slovenského komorného divadla v Martine – v rámci  Junior dňa na  festivale...

7. 6. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Bratislava, moje mesto 2017 a 8. 6. výstava súťažných prác – v Mestskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Bratislava, moje mesto 2017 v stredu 7. júna 2017 o 14.00 hod. v letnej čitárni U červeného raka na Michalskej ul. 26 v Bratislave a na výstavu súťažných prác (a nielen víťazných)  sprístupnenú od štvrtka 8. júna...

Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text (Uzávierka súťaž: 30. 9. 2017)

(Stiahnite si PRÍLOHU: PROPOZÍCIE SÚŤAŽE S DVOMA PRIHLÁŠKAMI)   Literárny fond – výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia a výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú pôvodnú dramatickú tvorbu...

Literárna súťaž z vlastnej tvorby INŠPIRÁCIE SPOD SITNA (uzávierka: 30. 6. 2017)

ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici a ŽIVENA – Spolkový dom Martin vyhlasuje 23. ročník literárnej súťaže z vlastnej tvorby INŠPIRÁCIE SPOD SITNA Téma: voľná Literárna forma: próza Veková kategória: žiaci 5. – 9.ročníka ZŠ Rozsah: 1 – 5 strán A4 Uzávierka: 30. jún...

25. 5. – Odovzdávanie Ceny Jána Hollého – v Zichyho paláci v Bratislave

Sekcia pre umelecký preklad a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu pozývajú na slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Hollého za umelecký preklad a Ceny Mateja Bela za odborný preklad za rok 2016 v utorok  23. 5. 2017 o 10.00 hod. v Zichyho paláci na...

Ceny festivalu Nová dráma 2017 sú rozdané (13. 5. 2017)

V sobotu 13. mája 2017 sa v Bratislave skončil trinásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2017. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu bolo odovzdávanie festivalových ocenení a cien súťaže Dráma. Výsledky hlasovania festivalových divákov určili, že Cenu bratislavského diváka získala...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Literárne, výtvarné, umelecké a iné súťaže 2016, 2015 (archív)

SÚŤAŽE – 2016

16. 12. – Slávnostné vyhodnotenie Ceny Rudolfa Fabryho 2016 a prezentácia kníh z novej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

Spolok slovenských spisovateľov, časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky, obec Budmerice a Literárne informačné centrum pozývajú na prezentáciu knižnej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka celoštátnej súťaže mladých básnikov Cena Rudolfa...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – NOVEMBER a DECEMBER 2015

Vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE – 3. 12. 2015

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ROČNÍK JAŠÍKOVÝCH KYSÚC V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 3. decembra slávnostne vyhodnotili celoslovenskú literárnu súťaž Jašíkove Kysuce. Podľa vyjadrenia predsedu odbornej poroty súťaže spisovateľa a literárneho vedca...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: OKTÓBER 2015

7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO – Uzávierka: 31. OKTÓBER 2015

Spolok slovenských spisovateľov Literárne informačné centrum Obec Budmerice Časopis Spolku slovenských spisovateľov DOTYKY vyhlasujú 7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO Súťaž je určená...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: AUGUST 2015

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015 – Uzávierka: 20. AUGUST 2015

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe pre mládež a dospelých pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša * Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú literárnu súťaž pre...