Literárne, výtvarné, umelecké a iné SÚŤAŽE

Literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom zhovára (uzávierka: 30. 9. 2018)

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov vypisujú XXVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO PRE STREDOŠKOLÁKOV...

Festival Nová dráma/New Drama 2018 pozná svojich víťazov (21. 5. 2018)

Počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2018 sme v Štúdiu Slovenského národného divadla spoznali držiteľov hlavnej festivalovej ceny, ďalších festivalových ocenení a ceny súťaže Dráma. V sobotu 19. mája 2018 sa v Bratislave skončil štrnásty ročník festivalu...

Vyhlásia výsledky súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického (2. 5. 2018)

Mená najlepších začínajúcich autorov sú známe   Knižnica pre mládež mesta Košice vo štvrtok 3. mája 2018 o 10.00 hod. v pobočke LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach slávnostne vyhlási výsledky 23. ročníka súťaže literárnych prác z poézie a prózy, Literárne Košice Jána...

Súťaž Mladá slovenská poviedka 2018 (uzávierka: 30. 6. 2018)

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2018 XV. ročník CELOŠTÁTNEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE MLADÝCH AUTOROV   PROPOZÍCIE   Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Spoluorganizátor súťaže: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne   Poslanie...

Kniha Horného Považia 2017 (24. 4. 2018)

1. miesto v súťaži Kniha Horného Považia 2017 v kategórii beletria získala kniha Po koľajniciach do hlbín Ruska autora Pavla Viteka. Foto: archív KK v Žiline   V Krajskej knižnici v Žiline, v inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa pri príležitosti...

Poznáme víťazov súťaže Junior Internet (28. 3. 2018)

Foto: archív Zastúpenia EK v SR   Počas víkendu (24 až 25. 3. 2018) sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Junior Internet, nad ktorou prevzal záštitu aj Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, preto Zastúpenie EK...

Propozície IX. ročníka literárnej súťaže Odkaz Karolíny Brüstleovej (uzávierka súťaže: 31. 3. 2018)

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Obec Podhorie Spoluorganizátori: Rímskokatolícky farský úrad Lietava, Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera Miesto konania: Podhorie Cieľ súťaže: Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu...

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2017 (návrhy na cenu do 31. 1. 2018)

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií. Cena sa udeľuje občanovi SR za pozoruhodné spravodajské...

Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2017 (uzávierka 31. 1. 2018)

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú osemnásty ročník súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2017. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. Autori a autorky majú možnosť poslať svoje dramatické...

SÚŤAŽ O CENY A PRÉMIE SSS (podávanie prihlášok do 20. 2. 2018)

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej predstavenstvo) vyhlasuje Súťaž o ceny a prémie SSS za významné diela pôvodnej literatúry vydané v  kalendárnom roku 2017 v kategóriách: 1. Cena Milana Rúfusa za poéziu; 2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu; 3. Cena Alexandra Matušku za...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Literárne, výtvarné, umelecké a iné súťaže 2016, 2015 (archív)

SÚŤAŽE – 2016

16. 12. – Slávnostné vyhodnotenie Ceny Rudolfa Fabryho 2016 a prezentácia kníh z novej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

Spolok slovenských spisovateľov, časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky, obec Budmerice a Literárne informačné centrum pozývajú na prezentáciu knižnej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka celoštátnej súťaže mladých básnikov Cena Rudolfa...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – NOVEMBER a DECEMBER 2015

Vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE – 3. 12. 2015

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ROČNÍK JAŠÍKOVÝCH KYSÚC V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 3. decembra slávnostne vyhodnotili celoslovenskú literárnu súťaž Jašíkove Kysuce. Podľa vyjadrenia predsedu odbornej poroty súťaže spisovateľa a literárneho vedca...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: OKTÓBER 2015

7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO – Uzávierka: 31. OKTÓBER 2015

Spolok slovenských spisovateľov Literárne informačné centrum Obec Budmerice Časopis Spolku slovenských spisovateľov DOTYKY vyhlasujú 7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO Súťaž je určená...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: AUGUST 2015

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015 – Uzávierka: 20. AUGUST 2015

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe pre mládež a dospelých pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša * Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú literárnu súťaž pre...