Festival Konvergencie vyhlasuje 3. ročník skladateľskej súťaže (Uzávierka súťaže 31. 5. 2023): Iniciovať vznik nových diel

Festival Konvergencie vyhlasuje 3. ročník skladateľskej súťaže (Uzávierka súťaže 31. 5. 2023): Iniciovať vznik nových diel

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vyhlasuje v poradí 3. ročník skladateľskej súťaže pre mladých skladateľov a skladateľky do 35 rokov. Po úspešných dvoch rokoch sa súťaž rozširuje – okrem slovenských sa do súťaže môžu zapojiť už aj českí skladatelia a skladateľky. Cieľom súťaže je iniciovať vznik a uvádzanie nových diel a vytvoriť generačné prepojenia medzi skladateľmi a interpretmi.

Jednou z tohtoročných podmienok pre zapojenie do súťaže je napísanie skladby s dodržaným obsadením kvarteta v zložení klarinet, husle, violončelo a klavír, prípadne aj s možnosťou použitia elektroniky. 

„Verím, že jednotná inštrumentácia bude výzvou a motiváciou pre mladých skladateľov. Kvarteto v zložení klarinet, husle, violončelo a klavír sa zároveň stalo jedným zo základných obsadení komornej hudby 20. storočia, pre ktoré vzniklo viacero dnes už klasických diel. Stačí spomenúť Oliviera Messiaena a jeho Kvarteto na koniec času. Mladí skladatelia a skladateľky teda majú na čom stavať,“ hovorí slovenský skladateľ ADRIÁN DEMOČ, člen 7-člennej medzinárodnej poroty, ktorá bude rozhodovať o laureátoch súťaže. Ďalšími členmi poroty sú skladatelia prof. JEVGENIJ IRŠAI, LUKÁŠ BORZÍK, JAROSLAV ŠŤASTNÝ a interpret i nórsky huslista NILS ØKLAND, violončelista JOZEF LUPTÁK, klaviristka NORA SKUTA a klarinetista BRANISLAV DUGOVIČ.

Uzávierka súťaže je 31. 5. 2023.

 

Podmienky účasti:

* súťaž je určená pre slovenských a českých skladateľov a skladateľky do 35 rokov

* prijaté budú len skladby, ktoré neboli verejne uvedené, ani v rámci školských predvedení

* každý uchádzač môže do súťaže prihlásiť len jedno dielo

* obsadenie – skladba pre kvarteto (klarinet, husle, violončelo a klavír), s možnosťou použitia elektroniky

* trvanie: 7 – 12 minút

* súťaž je anonymná

* skladby bude hodnotiť medzinárodná odborná porota

 

Prečo sa zúčastniť?

* možnosť konzultovať diela s etablovanými skladateľmi a skúsenými interpretmi

* networking, získanie kontaktov na generačne blízkych interpretov

* možnosť uvedenia skladby na prestížnom festivale komornej hudby

* PR prostredníctvom informačných kanálov festivalu Konvergencie a partnerov súťaže

* uvedenie troch skladieb, ktoré postúpia do finále, bude honorované: 1. miesto 500 € / 2. miesto 300 € / 3. miesto 200 €

* vybrané skladby budú zaradené do koncertnej sezóny 2024/25 PKF – Prague Philharmonie

* jedno z diel bude vybrané na koncert v rámci Skladateľskej súťaže Vladimira Mendelssohna v rámci Ascoli Piceno Festival v Taliansku

 

Všetky informácie o súťaži aj s prihlasovacím formulárom sú dostupné na www.konvergencie.sk.

 

***

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vznikol v roku 2000 v Bratislave. Už vyše dve dekády každoročne vytvára priestor pre umelcov a milovníkov hudby, kde sa môžu priblížiť k rozličným žánrom, projektom a osobnostiam komornej hudby z celého sveta. Konvergencie sa venujú aj vydávaniu CD nahrávok a kníh či publikovaniu pravidelných podcastov. Okrem týchto aktivít Konvergencie vo veľkej miere upriamujú pozornosť aj na edukatívne projekty, ako sú kurzy komornej hudby, majstrovské kurzy s renomovanými zahraničnými hudobníkmi a súbormi, odborné semináre a  v neposlednom rade aj skladateľská súťaž, do ktorej od roku 2021 bolo prihlásených už vyše 35 kompozícií.

Skladateľskú súťaž v rámci celoročnej činnosti o. z. Konvergencie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Partnermi súťaže sú aj SOZA – Slovenský zväz autorský, Hudobné centrum, PKF – Prague Phillharmonia, Vladimir Mendelssohn Competition, RTVS-Rádio Devín a Hudobný život.

Tretí ročník Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie je realizovaný tiež s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP.

Pre viac informácii kontaktujte: info@konvergencie.sk.

 

(Zdroj: e-mail, od: info@konvergencie.sk, 27. 3. 2023)