ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Sviatky pokoja v časoch nepokoja

09.12.2020 07:52

Vážení čitatelia, priaznivci Literárneho týždenníka, milí priatelia,

dovoľte mi poďakovať sa za celoročnú intenzívnu podporu nášho/ vášho časopisu, a to tak čitateľom, ako aj prispievateľom. Rok 2020 sa všetkým dozaista vryje do pamäti najmä pre koronavírus, ktorý nepríjemne poznačil naše každodenné životy a ktorý nás limituje, a je zrejmé, že bude obmedzovať aj v nasledujúcom roku. Podpísalo sa to aj pod zníženie odberu Literárneho týždenníka v priamom predaji, v stánkoch či obchodných centrách. Ďakujeme všetkým, ktorí si časopis objednali ako abonenti na odber domov. Takisto úprimne ďakujeme tým, čo sa zapojili do zbierky na podporu LT – Zachráňme Literárny týždenník, ktorú sme vyhlásili v dôsledku skrátenia dotácie Fondom na podporu umenia pre Literárny týždenník na tento rok o tretinu prostriedkov. Zbierka potrvá do 1. marca 2021, no už teraz môžeme konštatovať, že časopisu pomohla, keďže prostriedky vo výške vyše cca 4 300 eur, ktoré sa nám podarilo získať vďaka vašim darom, využijeme v prvých mesiacoch budúceho roka na zabezpečenie prípravy a tvorby časopisu, no najmä na jeho výrobu a tlač. Je to dôležité, pretože každoročná prax ukazuje, že dotačné prostriedky meškajú, nevraviac o tom, že sa môže stať, že nám opäť budú dotáciu krátiť, o to skôr, že dnes na všetko existuje výhovorka – korona. Nepríjemný signál v okliešťovaní tradičných slovenských literárnych a kultúrno-spoločenských periodík je už totiž, žiaľ, na svete a týka sa Slovenských pohľadov, ktorých periodicita i personálno-mzdové zabezpečenie sú vážne ohrozené (viac v rozhovore s ich šéfredaktorom v LT 43 – 44/2020).

Do nadchádzajúcich sviatkov pokoja – najväčších kresťanských sviatkov v roku s hlbokým humanistický i sociálnym odkazom, ktoré v minulosti pre väčšinu z nás každoročne predstavovali vzácne chvíle stretnutí s najbližšími ľuďmi, v kruhu rodiny či priateľov, a pre kresťanov aj narodenie Syna Božieho Ježiša Krista – vstupujeme v atmosfére nevídaného nepokoja a nebývalej neistoty. Žiaľ, niet autority, ktorá by nás upokojila, nie sú to ani politici, ba ani odborníci na koronavírus, a už vôbec nie mainstreamové médiá, ktoré cielene udržujú národ v každodennom napätí. Zrazu akoby sa rozkývali všetky hodnoty, trasovisko nahradilo zdanlivý pokoj, obavy o budúcnosť, svoju i svojich najbližších, vytláčajú istoty. Nech však tieto vzácne sviatky sú pre nás všetkých oporou v hodnotách a tradíciách, ktoré vždy vedeli a budú vedieť vzdorovať nežičlivosti, nepriazni, približovať človeka k človeku a spoločne prekonávať prekážky.

Veríme, že Literárny týždenník aj v budúcom roku bude predstavovať stabilnú, nerozkolísanú hodnotovú bázu a že aj vy jeho čítaním, podporou i svojimi príspevkami prispejete k šíreniu autentických hodnôt, najmä v oblasti pôvodnej slovenskej literatúry, kultúry a slovenského pôvodného umenia, ale aj kultúrno-spoločenských reflexií života našej spoločnosti a osobitne v šírení neskresľovanej informovanosti, ktorá nám, ako ukazuje súčasnosť, čoraz väčšmi chýba.

Želáme vám pokojné a príjemné vianočné sviatky a najmä pokojnejší a šťastnejší nový rok 2021, ako bol tento.

Za redakciu

ŠTEFAN CIFRA

šéfredaktor Literárneho týždenníka

 

Na snímke (vpravo): Ľudovít Fulla: Betlehem, 1950, rozmer: 20,7 cm x 24.9 cm. Zdroj: SNG, in: www.webumenia.sk