VÝZVY ČITATEĽOM

ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka sa končí – Podporte LT darom DO SOBOTY 14. mája 2022 – Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu LT

11.05.2022 15:09
Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka, napriek bezprecedentnému nekultúrnemu rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť Literárnemu týždenníku a Dotykom ani jedno euro dotácie na rok 2022, na ktoré sme reagovali Otvoreným listom výboru NR SR pre kultúru a média a...

DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre SSS a Literárny týždenník z daní za rok 2021

26.04.2022 16:10
Spolok slovenských spisovateľov (SSS) je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2021. Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 54 Bratislava 1, IČO: 30778166, Právna forma:...

Literárny týždenník potrebuje vašu podporu – Oslovte podnikateľov, aby nám poskytli dve percentá zo zaplatenej dane

29.04.2021 07:41
Rok 2021 je pre redakciu Literárneho týždenníka (LT) mimo­riadne neľahkým obdobím. Negatívny vývoj z minulého roka pokračuje, keďže nám Fond na podporu umenia (FnPU) poskytol dotáciu len v sume 40-tis. eur, teda ešte nižšiu ako vlani (43-tis.) a o tretinu nižšiu ako na rok 2019; vtedy sme dostali...

Darujte dve percentá pre Literárny týždenník

29.04.2021 07:32
Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), vydavateľ Lite­rárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uply­nulý rok 2020.   Identifikačné...

Redakcia: Dobročinná aukcia na podporu Literárneho týždenníka: Kúpte si obraz – podporíte Literárny týždenník!: Vyvolávacia cena 700 eur – termín do 5. mája 2021

29.04.2021 07:30
V Literárnom týždenníku 11 – 12 z 31. marca 2021 na strane 8 v článku Sami sebe – umenie pomáhať sme s reprodukciami dvoch obrazov publikovali aj takúto ponuku akademického maliara Andreja Smoláka: „Keď ich niekto kúpi, peniaze venujem na konto časopisu.“ Takto chce umelec a galerista konať...