Zakladajúca redakcia Literárneho týždenníka v roku 1988

05.06.2015 23:12

Literárny týždenník vznikol v roku 1988 ako časopis Zväzu slovenských spisovateľov. Jeho zakladajúcim a prvým šéfredaktorom bol Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, germanista a prekladateľ. Časopis vznikol z iniciatívy vtedajšieho ministra kultúry SSR a básnika Miroslava Válka.

Redakcia Literárneho týždenníka v čase jeho založenia v roku 1988:

Šéfredaktor: Vincent Šabík. Zástupca šéfredaktora: Ivan Štrpka. Sekretár: Igor Cibula. Grafická úprava: Ľubomír Mika. Redaktori: Peter Birčák, Miloslav Blahynka, Edmunt Hladký, Zuzana Jarošová, Ľuboš Jurík, Marcela Košťálová, Viktor Maťuga, Dana Podracká, František Sternmüller, Darina Šimečková, Blanka Šulavíková, Jozef Urban, Peter Valček

Redakčná rada Literárneho týždenníka v čase jeho založenia v roku 1988:

Vojtech Mihálik (predseda), Peter Andruška, Alfonz Bednár, Pavel Dvořák, Ľubomír Feldek, Lajos Grendel, Karol Horák, Mikuláš Kováč, Marusia Ňachajová, Rudolf Sloboda, Ján Solovič, Ivan Sulík, Vincent Šabík, Ján Šimonovič