Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu! Ďakujeme za vašu podporu

25.01.2023 15:21

Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu!
Bojujeme za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti.
Ďakujeme za vašu podporu.

Redakcia

 

Fond na podporu umenia (FPU) NEPRIDELIL Literárnemu týždenníku, časopisu Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ako aj časopisu SSS pre mladú literatúru Dotyky, NA ROK 2023 – tak ako v roku 2022 – ANI JEDNO EURO DOTÁCIE!

Ignorovanie vyše 730 signatárov Otvoreného listu Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

Toto bezprecedentné a nekultúrne rozhodnutie FPU sa, žiaľ, nepodarilo zvrátiť minulý ani tento rok aj napriek tomu, že Otvorený list Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!, ktorý sme vlani adresovali Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR a ministerke kultúry SR, podporilo vyše 730 signatárov – vrátane významných slovenských spisovateľov a nositeľov prestížnych literárnych cien, umelcov, vedcov, ako aj učitelia, kňazi, knihovníci, manažéri kultúry či osvetoví pracovníci, miestni vzdelanci v obciach a mestách celej Slovenskej republiky, teda široká slovenská kultúrna verejnosť (menoslov je zverejnený na adrese www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list). Otvorený list, žiaľ, ostal bez žiaduceho ohlasu a nápravy skrivodlivosti, spôsobenej nepridelením nijakej dotácie z FPU pre LT a Dotyky na rok 2022 a teraz už aj na rok 2023.

Tendenčné hodnotenie komisie FPU bez konkrétnych argumentov

FPU sa v svojom rozhodnutí o nepridelení nijakej dotácie pre Literárny týždenník odvoláva na TENDENČNÉ HODNOTENIE KOMISIE FPU PRE ČASOPISY, ktoré sa zakladá na VYKONŠTRUOVANÝCH DÔVODOCH o údajnej nedostatočnej úrovni príspevkov a grafickej úpravy časopisu s tým, že komisia aj tento rok – rovnako ako minulý rok – neuvádza nijaké konkrétne argumenty a najmä NEZOHĽADŇUJE multižánrový charakter, hodnotový či kultúrno-spoločenský význam Literárneho týždenníka ani jeho stabilné čitateľské zázemie.

Krameriova cena ostrakizovanému Literárnemu týždenníku

Dlhodobú kvalitatívnu úroveň Literárneho týždenníka okrem čitateľskej priazne dokladá aj významné ocenenie KAMERIOVA CENA za rok 2022 za nezávislú žurnalistiku, ktorú získal LT za dlhoročný prínos ku kultúre a vývoju spoločnosti na Slovensku i v Čechách“ od Asociácie nezávislých médií v Prahe (ČR).

Vďaka vám sme udržali dvojtýždennú periodicitu LT – aj v sťažených podmienkach

Redakcii Literárneho týždenníka SA PODARILO napriek mimoriadne sťaženým podmienkam na tvorbu a vydávanie časopisu v minulom roku, spôsobeným nepridelením nijakej dotácie FPU pre LT, v roku 2022 – najmä vďaka FINAČNÝM DAROM na podporu tvorby a vydávania Literárneho týždenníka OD DARCOV spomedzi jeho čitateľov, prispievateľov a priaznivcov i vďaka FILANTROPICKÝM INZERENTOM – VYDAŤ až 21 DVOJČÍSEL, z ktorých posledné minuloročné rozšírené vydanie LT č. 41 – 42 sa predávalo do 20. januára 2023.

Diskriminácia v roku troch významných výročí

Mimoriadne vážna finančná situácia, v ktorej sa náš časopis ocitá, je iróniou osudu, keďže sa to odohráva v roku významných výročí: 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993), ktoré si práve na stránkach LT pripomíname anketou a budeme pripomínať po celý rok 2023, a 35. výročia vzniku Literárneho týždenníka (začal vychádzať v septembri 1988), ktorému sa budeme takisto venovať aj s poukázaním na skutočnosť, že práve LT bol primárnym generátorom národnoemancipačných pohybov Slovákov pred novembrom 1989 i po ňom – s vyústením do vzniku samostatnej SR.

Z uvedených dôvodov považujeme opakované nepridelenie dotácií Literárnemu týždenníku za ÚSILIE OCHROMIŤ TVORBU A ŠÍRENIE AUTENTICKÝCH HODNÔT A NESKRESLENEJ INFORMOVANOSTI, ale aj likvidovať Spolok slovenských spisovateľov ako najstaršie a najpočetnejšie spisovateľské združenie, ktoré si tohto roku pripomína 100 rokov od svojho vzniku (keďže ani na toto významné podujatia FPU nepridelil ani jedno euro).

Zápas o pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti

Bojujme za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti – za výdobytky demokracie a slobody prejavu, o ktoré sa práve Literárny týždenník nezameniteľne odvážne pričinil už pred rokom 1989, počas novembra i po ňom, ako aj v čase podpory vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky.

Stanovisko Predstavenstva SSS k rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť nijakú dotáciu obom časopisom SSS ani na pripomenutie 100. výročia vzniku SSS prinesieme v budúcom LT, na ktorého vydanie však potrebujeme aj vašu podporu – či už finančnými darmi alebo sprostredkovaním filantropickej inzercie.

Ďakujeme vám za dlhodobú podporu a pomoc.

Za redakciu Literárneho týždenníka

Štefan Cifra, šéfredaktor