Igor Válek: Spúšťame online verziu Literárneho týždenníka

31.01.2019 08:00

 Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka (LT), spúšťa dňom 1. februára t. r. online verziu LT (ďalej OV LT) na webovej adrese https://literarnytyzdennik.sk/. Zámerom jej spustenia je vytvoriť moderný webový portál, nadväzujúci na doterajšie webové stránky LT, ktorý sa bude etablovať v mediálnom internetovom prostredí a ktorý bude pomáhať rozširovať dosah tlačeného LT a posilňovať jeho pozíciu hodnotového a mienkotvorného média. OV LT bude prinášať aktuálne spravodajstvo, vybrané autorské príspevky a ďalšie publicistické materiály. S odstupom času bude sprístupňovať aktuálne vydania tlačeného LT a postupne aj všetky archívy vydaní LT od jeho vzniku v roku 1988 po súčasnosť.

OV LT sa bude denne aktualizovať spravodajstvom a aktualitami z oblasti literatúry, kultúry, umenia a ďalších oblastí verejnospoločenského života. Portál bude uverejňovať pozvánky na podujatia, informácie o literárnych, umeleckých a iných súťažiach a reflektovať široké dianie v literárnom živote. Takisto bude publikovať knižné novinky z produkcie Spolku slovenských spisovateľov (SSS), Vydavateľstva SSS, Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a KLA, ako aj knižné novinky iných vydavateľov. Aktuálne vydania tlačeného LT sa budú uverejňovať na webových stránkach OV LT – v listovateľnej podobe – vždy po 15 dňoch od vydania tlačeného LT. Súčasťou OV LT bude archív vydaní tlačeného LT – takisto v listovateľnej podobe. Archív bude obsahovať v prvom období všetky LT, ktoré vyšli tlačou od druhého polroka 2013 do konca roka 2018. Postupne sa bude archív dopĺňať o staršie ročníky, počnúc vznikom časopisu od roku 1988.

OV LT vzniká v súčinnosti s redakciou tlačeného LT. Vedúcim redaktorom online verzie LT sa stal na základe schválenia Predstavenstvom SSS a KLA Igor Válek, člen SSS a tajomník odbočky SSS v Žiline. OV LT má vlastnú e-mailovú schránku redakciaonline@literarnytyzdennik.sk. Autorské príspevky zaslané na uvedený e-mail môžu byť uverejnené v tlačenom LT.

E-mail literarny.tyzdennik@gmail.com zostáva naďalej funkčný na korešpondenciu s autormi – záujemcami o publikovanie v tlačenom LT, príspevky, ktoré budú na ňu zaslané, môžu byť po dohovore s autormi uverejnené aj v online verzii LT. Pôvodná webová stránka Literárneho týždenníka www.literary-tyzdennik.sk bude ako stará verzia webových stránok zachovaná, no nebude aktívna, nebudú sa na nej naďalej uverejňovať príspevky, pozvánky, informácie o súťažiach a i., keďže jej funkcie bude zabezpečovať nová online verzia LT. Veríme, že pomôžete budovať online verziu LT a tým aj zvyšovať dosah Literárneho týždenníka v mediálnom internetovom prostredí. Tešíme sa na spoluprácu.

IGOR VÁLEK, vedúci redaktor online verzie Literárneho týždenníka