25. výročie vzniku Literárneho týždenníka

VINCENT ŠABÍK: Zamyslenie zakladateľa a prvého šéfredaktora Literárneho týždenníka, pri príležitosti jeho štvrťstoročnice

KONŠTITUOVAŤ CELISTVÉ VEDOMIE SLOVENSKÉHO OBČANA Časopisy ako médium kultúrnej komunikácie nielen súvisia s fenoménom času – ako to naznačuje už ich pomenovanie –, ale sú v ňom a v jeho pohyboch bytostne ukotvené. Kultúrno-historicky pre médium zvané časopis poukazujúce na periodicitu jeho obkružovania a jeho transformácie je čas kľúčový agens i agent. Kulturológia nám tu ponúka pojmy ako vznik, genéza, profil, program, aktuálnosť, vývin,...

PAVOL DINKA: Cez tŕne k hviezdam...

... podľa tohto latinského príslovia sa začala odvíjať cesta jubilujúceho Literárneho týždenníka, spoločensko-kultúrneho časopisu, ktorý pri svojom zrode vniesol do zatuchnutého a skostnateného ovzdušia odumierajúceho spoločenského systému nový osviežujúci vánok; v jeho pokojnom a neraz aj razantnom (nie však rozvášnenom) víre sa predierali na povrch základné otázky bytia ľudského spoločenstva: sloboda, demokracia, dôstojný život človeka, jeho...

ŠTEFAN CIFRA: Úvodné slovo k ankete pri príležitosti 25. výročia vzniku Literárneho týždenníka

FENOMÉN LITERÁRNY TÝŽDENNÍK Štvrťstoročnica Literárneho týždenníka je jubileum, ktoré si zasluhuje pripomenúť význam vzniku a pôsobenia tohto unikátneho mediálneho priestoru, najmä v historickom kontexte zápasov slovenského spoločenstva o základné atribúty rozvoja slovenského národa, jeho kultúry, osobitne literatúry – a využitia historickej príležitosti, ktorá sa naskytovala na sklonku minulého režimu, teda príležitosti plnohodnotne sa podieľať...