Seminár Čínsky príbeh Tibetu 18. 5. 2017 (prihlášky do 10. 5. 2017)

Seminár Čínsky príbeh Tibetu 18. 5. 2017 (prihlášky do 10. 5. 2017)

Klub Nového slova, Inštitút ASA, ÚPV SAV a Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR
pripravujú odborný seminár s diskusiou na tému

Čínsky príbeh Tibetu

vo štvrtok 18. mája 2017 o 15.00 hod.
v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. č. 3 v Bratislave.

***
Na seminári vystúpia čínski hostia
Zheng Dui, politológ

Ding Yong, kulturológ

Thubten Dakpa, predstaviteľ autonómnej správy Tibetu

Branislav Fábry, teoretik štátu a práva


Po skončení seminára  organizátori pozývajú na občerstvenie a čašu vína.

 

NEPREHLIADNITE:
Váš záväzný záujem zúčastniť sa na seminári poprosím obratom potvrdiť na môj e-mail, najneskôr však do polnoci 10. 5. 2017.

Následne dostanete pozvánku.

 

Informácie:
Za organizátorov Emil Polák

polak.emil@gmail.com

 

(E-mail zo 7. 5. 2017)