Seminár o vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike 25. a 26. 1. 2017 v penzióne Harmónia na letovisku Modra-Harmónia

Seminár o vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike 25. a 26. 1. 2017 v penzióne Harmónia na letovisku Modra-Harmónia

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pozývajú

na seminár

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku,

ktorý sa uskutoční 25. a 26. januára 2017

v penzióne Harmónia na Okružnej ul. č. 3173 na letovisku Modra-Harmónia.

 

FRANTIŠEK MACH, riaditeľ Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre

 

Pozvánku sa seminár si môžete stiahnuť < TU>.

 

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť <TU>.

Záväznú vyplnenú prihlášku pošlite elektronicky na adresu: feromach@gmail.com.

 

(Zdroj: Ing. F. Mach, e-mail zo 14. 1. 2017)