24. a 25. 1. – Seminár Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku – v Modre-Harmónii (potvrdenie účasti do 15. 1. 2018)

24. a 25. 1. – Seminár Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku – v Modre-Harmónii (potvrdenie účasti do 15. 1. 2018)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pozvývajú

na seminár

Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku

Miesto: Penzión Harmónia***, Okružná ul. č. 3173, 900 01 Modra-Harmónia

Termín: 24. a 25. januára 2018

***

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja vidieka pre agropodnikateľov, obce, neziskové organizácie z verejných finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Poukázať na potrebu spolupráce miestnych územných samospráv obcí, neziskového sektora a podnikateľov pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie projektov úspešných podnikov na Slovensku. Súčasťou semanára bude exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste.

Seminár je určený pre agropodnikateľov, starostov, predstaviteľov neziskových organizácií na vidieku, pedagógov a tretí sektor.

 

* POZVÁNKA a program seminára Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku a exurzie

* PRIHLÁŠKA na seminár Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku

 

Organizačné zabezpečenie

1. Účastnícky poplatok
Ubytovanie: 25,– eur
Stravovanie (obed, večera, raňajky, obed): 30,– eur
Prednášky, študijné texty, exkurzia, občerstvenie, vstupné na výstavy, organizačný poplatok: 45,– eur
Spolu: 100,– eur

2. Dopravné spojenie autobusom z Bratislavy a z Modry, Harmónia:
(čas cestovania cca 1 hod.)
– čas odchodov z Bratislavy (autobusová stanica) do Modra, Harmónia: 6:40, 7:45, 8:35, 10:35 hod.,
– čas odchodov z Modra, Harmónia do Bratislavy (autobusová stanica): 13:47, 14:15, 15:07 hod.

3. Odborný garant seminára: doc. Ing. Gejza Blaas, PhD.

4. Organizačný garant: informácie poskytne Ing. František Mach, CSc., tel. 0918124794,
fax 033/6474302, e-mail: feromach@gmail.com

5. Prihlášku na seminár zaslať do 15. 1. 2018 na e-mail: feromach@gmail.com

6. Úhradu účastníckeho poplatku realizovať na účet NORVT v Modre, Tatra banka, a. s.,
IBAN: SK5811000000002661060018, Variabilný symbol: 2425012018

 

Ing. František Mach, CSc., NORVT v Modre

V Modre 20. 12. 2017